• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
တရုတ္-အာဆီယံသတင္း
အာဆီယံသတင္း
• တရုတ္ႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ျပည္သူမ်ားသည္ "၃လ၃ရက္ေန႔" ပဲြေတာ္ကို အတူႏဲႊေပ်ာ္ၾက
• တရုတ္-လာအို ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးသည္ လာအို ေတာင္တန္းေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပး
• ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးသည္ စင္ကာပူ-တရုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဓိက နယ္ပယ္ ျဖစ္လာၿပီဟု စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို
• ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရးကို ဆန္႔က်င္သည္ဟု အင္ဒို ပညာရွင္မ်ားဆို
• ဗီယက္နမ္သည္ ေတာင္ပင္လယ္ ငါးမဖမ္းရ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ကန္႔ကြက္
• လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ကို လူသိမ်ားလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ကေမၻာဒီးယားဆို
• တရုတ္ျပည္သည္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး နယ္ပယ္တြင္ လူသား သမိုင္းေၾကာင္း၌ မႀကံဳစဖူး ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဟု တရုတ္ ဆိုင္ရာ လာအို သံအမတ္ႀကီးဆို
More>>
ထိပ္သီးအင္တာဗ်ဴး
• အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာျပန္လည္ပါဝင္ ျခင္းဟာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆက္လက္တြန္းအားေပးမည္
• ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က အတိုးနွုန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟာ စီးပြားေရးျပန္လည္ရွင္သန္ေစေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳ
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္းကိုဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံနဲ႔ဆက္လက္တိုး ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္
• အဌမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြကို(နန္းနင္း)ျမိဳ့ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္
• တရုတ္-အာဆီယံဘက္စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအသြင္ပုံစံသစ္တီထြင္
• ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ယူရွီဟီကို-ႏိုဒါ)နဲ့ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ(အာကြီနို)တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (တိုက်ဳိ)ျမိဳ့ရွိဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးမွာ ေဆြးေနြးပဲြျပဳလုပ္ျခင္း
More>>
တရုတ္-အာဆီယံ
သက္ဆိုင္ရာအခန္း

ကမၻာ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားကစားပဲြေတာ္

၂၀၁၁ခုႏွစ္ရွီးအန္းႏိုင္ငံတကာပန္းမန္ျပပဲြ
၀န္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အျခား၀က္ဘဆိုက္သို႔