• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အဌမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြကို(နန္းနင္း)ျမိဳ့ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00) 2011-10-21 16:13:27

 အဌမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြနဲ့ ကုန္သြယ္ေရးနဲ့ေငြရင္းျမဳပ္နွံေရးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ၂၁-ရက္ေန့က တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ကၽြမ့္လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ (နန္းနင္း)ျမိဳ့ေတာ္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ တယ္။တရုတ္နဲ့အာဆီယံေဆြးေနြးဖက္ဆက္ဆံမွုတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀-ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္၊ တရုတ္နဲ့အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္နယ္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ၁-ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့အခ်ိန္သမယမွာ  ယခုအၾကိမ္ကုန္စည္ျပပဲြနဲ့ ကုန္သြယ္ေရးနဲ့ေငြရင္းျမဳပ္ႏွံေရးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာႏွစ္-၂၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တိုးခ်ဲ့ေရးနဲ့လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္နယ္မွာေအာင္ျမင္မွုအလြန္မ်ားျပားျခင္းဟူေသေဆာင္ပုဒ္ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

   ၂၁-ရက္ေန့က အဌမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြနဲ့ တရုတ္-အာဆီယံကုန္သြယ္ေရးနဲ့ ေငြရင္းျမဳပ္ႏွံေရးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို နန္နင္းျမိဳ့မွာ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(၀င္းၾကား ေပါင္)ဟာ ကုန္စည္ျပပဲြဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

     တရုတ္နဲ့အာဆီယံ ေဆြးေနြးဖက္ဆက္ဆံမွုတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္-၂၀အတြင္း ႏွစ္ဖက္ စိးပြားေရးနဲ့ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဟာ လ်င္ျမန္စြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ျပီး ကမၻာ့လူဦးေရးအမ်ားျပားဆံုးပါ၀င္ေသာ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္နယ္ျဖစ္တဲ တရုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္နယ္ကိုအတူတည္ေထာင္ခဲ့့ပါတယ္။ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(၀န္ၾကားေပါင္)က

   လြန္ခဲ့ေသာအနွစ္၂၀-အတြင္း ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံမွုဟာ ဘက္စံုမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွု၊အိမ္နီး ခ်င္းေကာင္းအျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိေသာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွုမွေနျပီး မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွုအျဖစ္သို႔ သမိုင္း၀င္ေျပာင္းလဲမွုျပဳလုပ္ျပီး  တရုတ္နဲ့အာဆီယံ ဘက္ေပါင္းစံုရွိျပီး၊နယ္ပယ္မ်ားျပားစြာပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဘာင္ကို တစ္စတစ္စ ဖြဲ့စည္းထည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။တရုတ္နဲ့အာဆီယံဟာ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္ရံုမက၊ တန္းတူညီမွ်ျပီး အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိေသာမိတ္ေဆြေကာင္း လဲျဖစ္ေၾကာင္း၊၊မိမိတို႔အေနနဲ့  တန္းတူညီမွ်ျပီး အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိေသာမူ၀ါဒကိုစဲြကိုင္မွသာလ်င္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးနဲ့ယဥ္ေက်းမွုဘက္မွကြာဟမွုမ်ားနဲ့ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားျပီး ႏွစ္ဖက္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အဆက္မျပတ္တိုးတက္ေစဖို႔တြန္းအားေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

၁၉၉၁-ခုႏွစ္က တရုတ္နဲ့ အာဆီယံေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံမွုတည္ေထာင္ခဲ့စဥ္တုန္းက ႏွစ္ဖက္ရဲ့ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မွုပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈-ဘီလီယံသာရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့အနွစ္၂၀-အတြင္း ႏွစ္ဘက္ကုန္သြယ္မွုပမာဏဟာ လ်င္ျပန္စြာတိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္တို႔ဟာ အစိုးရနဲ့စက္မွုနဲ့ကုန္သြယ္မွုေလာကမွ အတူၾကိဳးပမ္းမွုေအာက္မွာ ႏွစ-၂၀္အ တြင္း ႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္မွုပမာဏဟာ ႏွစ္စဥ္ ၂၀-ရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ တိုးတက္ျပီး မႏွစ္က ကုန္သြယ္မွုပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၀၀အထိရွိျပီး သမိုင္းစံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ ပါတယ္။

  ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(၀င္းၾကားေပါင္)က  တရုတ္နဲ့အာဆီယံဟာ စီးပြားေရးအရွင္သန္ဆံုးေသာစီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားျဖစ္ျပီး ဖြံ့ျဖိဳးေရးအသြင္ပံုစံ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေသာ့ခ်က္ကာလမွာရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊မိမိတို႔အေနနဲ့ ဒီရခဲေသာ သမိုင္း၀င္အခြင့္ေကာင္းကိုယူျပီး စီးပြားေရး ဆက္တိုက္လ်င္ျမန္စြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ ေစကာေဒသတြင္းစီးပြားကုန္သြယ္မွုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတိုးခ်ဲ့ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနနဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုနယ္ပယ္တိုးခ်ဲ့ဖို႔အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔နဲ့အတူ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကား ပါတယ္။

ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားမွာ မေလးရွား၀န္ၾကိးခ်ဳပ္(နာဂ်ီဘ္)က    ယခုႏွစ္ဟာ တရုတ္နဲ့အာဆီယံေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံမွုတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၂၀-ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္လို႔၊ ယခုႏွစ္ကုန္စည္ျပပဲြဟာ အလြန္ၾကီးမားပါေၾကာင္း၊လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀-အတြင္း ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံမွုဟာ ရွင္သန္စြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ျပီး အဆင့္သစ္သို႔တိုးတက္ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ယခုတစ္ေလာမွာ ဥေရာပနဲ့အေမရိကန္မွာ ပို႔ကုန္ေလ်ာ့က်လာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနနဲ့ ဖြံ့ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ရွာၾကံသင့္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

 

   Webradio