• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

NPC&CPPCC အေပၚ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးရဲ႕အျမင္ (ဗီဒီယို)

(GMT+08:00) 2018-03-27 13:40:18

တရုတ္ႏို္င္ငံရဲ႕ ႏို္င္ငံေရးစနစ္ဆိုင္ရာ(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႕ကြန္ကရက္ႏွင့္ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္တို႕ရဲ ပထမအႀကိမ္ အစည္း အေ၀းေတြဟာ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႕က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းေတြ မွာ ႏို္င္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပဒေတြကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သလို အျခားစီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ႏို္င္ငံျခားေရးမူ၀ါဆိုင္ရာ အေရးႀကီးအခ်က္ေတြကို လည္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ အခု အစည္းအေ၀းေတြမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးႀကီးက႑ေတြကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့တာေတြနဲ႔ လက္ရွိတရုတ္ႏို္င္ငံရဲ႕ တံခါး ဖြင့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္းအုန္းကို CRI က အခုလို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

   Webradio