• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ ယြမ္ေငြကို အစိုးရ စာရင္းရွင္း ေငြေၾကး အျဖစ္ ျမန္မာ သတ္မွတ္
• အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးလာ
• ထိုင္းအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည္
• မေလးရွားသည္ Goldman Sachsမွ ေလ်ာ္ေၾကး ကန္ေဒၚလာ ၇႕၅ဘီလီယံ ေတာင္းဆို
• ျမန္မာႏွင္႔ ကေမၻာဒီးယားထြက္ ဆန္မ်ား အေပၚ ဥေရာပ သမဂၢ အခြန္ ေကာက္ယူမည္
• ဗီယက္နမ္၏ IPO စုစုေပါင္း ပမာဏသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရွ႕ေျပး
• ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ပြား၊ ျပည္သူမ်ား ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို လက္ဦးေအာင္ အျမန္ဝယ္ေနၾက
• ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ မေလးရွားႏွင္႔ စင္ကာပူအၾကားရွိ ေလေၾကာင္း စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင္႔ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္
• ကေမၻာဒီးယား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေန
• အင္ဒို ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ပြားေသာအခ်ိန္က မိုးေလဝႆသည္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းရန္ မသင္႔ေတာ္ဟု အင္ဒို အစုိးရဆို
• အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္
• သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရ တိုးလာျခင္း ျပႆနာ စင္ကာပူ ရင္ဆိုင္ေနရ
• လာအို-ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ အျငင္းပြားမႈကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေရးသည္ win-winျဖစ္
• အာရွ အားကစားပဲြေတာ္ျဖင္႔ အင္ဒိုနီးရွား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အခြင္႔ေကာင္း ရရွိ
• ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး အေပၚ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြမွ မည္သုိ႔ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိသလဲ
• သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာ ရင္ဆိုင္ေရး အတြက္ ထိုင္း ဘက္ထရီသံုးကား တြန္းအားေပး
• ကေမၻာဒီးယား ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာ
• ဂ်ပန္ ေဘာလံုး အားကစားသမား ကယ္အီစူကယ္ ဟြန္ဒါသည္ ကေမၻာဒီးယား အမ်ိဳးသား ေဘာလံုး အသင္း မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္
• လာအိုအစုိးရသည္ အာတာပူျပည္နယ္ ေဘးသင္႔ရာေဒသ ထုတ္လုပ္မႈႏွင္႔ ေနထိုင္မႈ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစေရး စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္
• အင္ဒိုနီးရွား ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြား
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio