• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ေတာင္ပိုင္းတြင္ မာရွယ္ေလာကို အခ်ိန္ ဆက္တိုးျမွင္႔မည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္
• ဖိလစ္ပိုင္ မာလာဝီ အခ်င္းပြားမႈ အရွိန္ျမင္႔လာ
• MH17 ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္ ေဟာ္လန္တြင္ ထူေထာင္
• အာဆီယံ စြမ္းအင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ သန္႔စင္တြင္က်ယ္မႈကို အေလးထား
• ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈတြင္ လူ ၅ဦး ေသဆံုးဟု အင္ဒို အတည္ျပဳ
• 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အေျခအေန ဆိုးရြား

• အာဆီယံ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းတြင္ အင္ဒို၏ အခန္း သိသာ
• ျမန္မာ ပ်က္က်ေလယာဥ္၏ ေလယာဥ္ပ်က္မ်ားႏွင္႔ ေသဆံုးသူ ၁၃ဦး၏ ရုပ္အေလာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိ
• တရုတ္-အာဆီယံ လူေတာ္လူခၽြန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာ
• ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခက္ခဲေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ေလွ်ာက္လွမ္း
• Alan Peter Cayetano ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္
• အစၥလာမ္ဘာသာ မဟုတ္ေသာ ဘာသာေရး စင္တာ မေလးရွား တည္ေဆာက္
• မေလးရွား စီးပြားေရး ရွင္သန္မႈ မ်ားစြာရွိဟု မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို
• ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပ သမဂၢ ရံုးဌာနခ်ဳပ္ ခရီးလွည့္လည္
• 

ေဒသတြင္း တေျပးညီျဖစ္ေစေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး အာရံုစိုက္

• စင္ကာပူ ITႏိုင္ငံႏွင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ အစုိးရ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ တရားဝင္ ဖဲြ႔စည္း
• ထရမ္႔ႏွင္႔ ဘရာယြတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္
• ကန္ဒုသမၼတ အင္ဒိုတြင္ ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔
• အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး က်င္းပ
• စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ ပံုစံသစ္ကို တြန္းအားေပးမည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio