• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က အတိုးနွုန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟာ စီးပြားေရးျပန္လည္ရွင္သန္ေစေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳ

(GMT+08:00) 2011-12-02 16:26:03

 ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္အတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးေရေဘးၾကီးခံစားခဲ့ရလို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ဟာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကိုေျပာင္းလဲခဲ့ရပါတယ္။ႏို၀င္ဘာလ၃၀-ရက္ေန့ က ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ဟာ အတိုးႏွုန္းကို ၀႔၂၅ရာခိုင္ႏွုန္းေလွ်ာ့ခ်ျပီး ၃႔၃၅ရာခိုင္ႏွုန္းအထိရွိပါတယ္။ဒါဟာ ထိုင္းဗဟိုဘဏ္အေနနဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အတိုးႏွုန္းကိုပထမဆံုးအၾကိမ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က အတိုးနွုန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟာ စီးပြားေရးျပန္လည္ရွင္သန္ေစေရးနဲ့ ယံုၾကည္မွုျပန္လည္တိုးပြား ေစေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပပါတယ္။

     ၄-လၾကာၾကာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရေဘးၾကီးမွာ လူ၆၀၀ေက်ာ္ေသဆံုးျပီး စက္ရံုမ်ားစြာ လည္ပတ္မွုရ႔္တန္႔သြားျပီး  စီးပြားေရးနစ္နာဆံုးရွဳံးမွု ေျမာက္မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။အဲဒီေရေဘးၾကီးဟာ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ကြန္ပ်ဴတာ အစိတ္အပိုင္းပစၥည္း၊လယ္ယာစက္ကိရိယာလုပ္ငန္းေျမာက္ မ်ားစြာတို႔ကိုျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။အာရွဖြံ့ျဖိဳးေရးဘဏ္အရာရွိက ေရေဘးၾကီးရဲ့ ထိခိုက္မွုဟာ လာမယ့္နွစ္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိမယ္လို႔ခန့္မွန္းေၾကာင္း၊ထိုင္းေရေဘးရဲ့ အာရွကုန္ထုတ္လုပ္မွုကြန္ရက္အေပၚထိခိုက္မွုဟာ ျပီးခဲ့တဲ့မတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ဂ်ပန္ေျမငလ်င္ၾကီးနဲ့ႏ်ဴကလီယားသိတၱိၾကြပစၥည္းယိုထြက္မွုထက္ ပိုမိုၾကီးမားပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

     ေအာက္တိုဘာလကထုတ္ျပန္တဲ့ ထိုင္းစက္မွုထုတ္လုပ္မွုႏွင့္စားသံုးသူမ်ားယံုၾကည္မွု ဂိန္းညြန္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၀-ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ထိ က်ဆင္းျပီျဖစ္တယ္လို႔စာရင္းအရသိရပါတယ္။ယခုနွစ္စတုတၱ ၃-လပတ္တြင္ စီးပြားေရးဟာ ၃႔ရ-ရာခုိင္ႏွုန္း က်ဆင္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ခန့္မွန္းထားပါတယ္။ အတိုးနွုန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးကိုျပန္လည္တိုး တက္ေစဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း ထိုင္းဗဟိုဘဏ္က ေဖၚျပပါတယ္။

မ်က္ေမွာက္ ေဘးသင့္ေဒသအခ်ိဳ႔မွာ ေရၾကီးမွု ေလ်ာ့နည္းသြားျပီမို႔၊ အစိုးရဟာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကိုစတင္ေဖၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ရင္လပ္) ဟာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ဘီလီယံ-၁၃၀ကိုထုတ္ေပးျပီး ေဘးသင့္ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရး နဲ့ ေရေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္အလုပ္ ရံုဟာ ေဘးသင့္ခဲ့တဲ့ ထိုင္း၂၆-ျပည္နယ္အေပၚ အကဲခတ္ေလ့လာမွုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ေနာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္၂-ႏွစ္ၾကာလိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးစရိတ္ဟာ ထိုင္းဘတ္ေငြေပါင္း ၇၅၅-ဘီလီယံအထိရွိမယ္လို႔ခန့္မွန္း ေၾကာင္း ေဖၚျပပါတယ္။

  ထိုင္းျပည္တြင္း ျပင္းထန္ေသာေရေဘးခံစားခဲ့ရရံုမက ျပင္ပစီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ ဆိုး၀ါးသြားေနတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ထိုင္းဗဟိုဘဏ္က အတိုးနွုန္းေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဟာ စီးပြားေရးပညာရွင္ေျမာက္မ်ားစြာတို႔ရဲ့ခန့္မွန္းခ်က္နဲ့တူညီပါတယ္။(HSBC)ဘဏ္ မွအာရွနဲ့ပိစိပိတ္ေဒသစီးပြားေရးသုေတသနဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမစၥတာ(ဖန္႔လိမင္း)က ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ေဘးျပီးကာလျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုတဲ့ ၾကီးေလးေသာတာ၀န္နဲ့ရင္ဆိုင္ ေနရလို႔ အတိုးနွုန္းေလ်ာ့ျခင္းဟာ ထိုင္းစီးပြားေရးကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစဖို႔ အေထာက္အကူရွိေၾကာင္း၊လာမယ့္ႏွစ္မွာ ထိုင္းစီးပြားေရးဟာ လ်င္ျမန္စြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ မယ္လို႔ခန့္မွန္းေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

  ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ယခုလမွာ အင္ဒိုနီးရွားျပီးေနာက္ အတိုးႏွုန္းကိုေလွ်ာ့ခ်တဲ့ ဒုတိယ အေရွ့ေတာင္အာရွႏို္င္ငံျဖစ္လာပါတယ္။ထိုင္း-တရုတ္လယ္သမားဘဏ္ စီးပြားေရးပညာရွင္ က ထိုင္းဗဟိုဘဏ္ဟာ အတိုးႏွုန္းကိုဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေဆြးေနြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားပါတယ္။

ထိုင္းဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏွုန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟာ ဖြံ့ျဖိဳးစ စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားရဲ့ ေငြေၾကးေခ်ာင္လည္မွုအေျခအေနနဲ့ကိုက္ညီပါေၾကာင္း အကဲခတ္သမားကယူဆပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္နဲ့ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မ်ားကလဲ အတိုးႏွုန္းေလ်ာ့ခ်ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ခ်ဳိးက ခန့္မွန္းေဖၚျပပါတယ္။  

   Webradio