• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ယူရွီဟီကို-ႏိုဒါ)နဲ့ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ(အာကြီနို)တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (တိုက်ဳိ)ျမိဳ့ရွိဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးမွာ ေဆြးေနြးပဲြျပဳလုပ္ျခင္း

(GMT+08:00) 2011-10-02 17:49:04

 ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ယူရွီဟီကို ႏိုဒါ)နဲ့ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ(အာ ကြီနို)တို႔ဟာ ၂၇-ရက္ေနညေနပိုင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ(တိုက်ဳိ)ျမိဳ့ရွိဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးမွာ ေဆြးေနြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ဟာ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွုတိုးျမွင့္ေရး ဆိုင္ရာပူးတဲြေၾကညာခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါဟာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ(အာ ကြီႏို)ရဲ့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ျဖစ္ျပီး ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာအေပၚမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမွုကိုရွာၾကံဖို႔ရည္ရြယ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ေန့စဥ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာမွာ၊ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ယိုရွီဟီႏို ႏိုဒါ)က၊ဂ်ပန္နဲ့ဖိလစ္ပိုင္တို႔ဟာ တူညီေသာမဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားရွိျပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံနဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတစ္ဆင့္တိုးျမွင့္ဖို႔ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ့ အေမရိကန္ သမၼတက ပထမဆံုးအၾကိမ္ပါ၀င္မယ့္ ယခုနွစ္ႏို၀င္ဘာလက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာက်င္းပေတာ့မယ့္ အေရွ့အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက္ ရင္းႏွီးစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔တိုက္တြန္းလုိေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။ သမၼတ (အာကီြႏို)က   ယင္းအေပၚ သေဘာတူညီျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ (ယုိရွီဟီႏို ႏိုဒါ)က လာမယ့္ႏွစ္မွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ခရီးလွည့္လည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ဟာ ေတာင္ပင္လယ္ ေရလမ္းေၾကာင္း တည္ျငိမ္ေရးဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးေရတပ္နဲ့ဖိလစ္ပိုင္ ေရတပ္အၾကား ေဆြးေနြးပဲြပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္း   အားျဖင့္ ႏွစ္ႏို္င္ငံပင္လယ္လံုျခဳံေရးဘက္မွာပူေပါငး္ေဆာင္ရြက္မွု တိုးျမွင့္ဖို႔ သေဘာတူၾကေၾကာင္း ေဖၚျပပါတယ္။

   ေဆြးေနြပဲြအျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ဟာ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွုတိုးျမွင့္ေရး ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ထိုပူးတဲြေၾကညာခ်က္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ ပင္လယ္ေရလမ္းေၾကာင္း လံုျခဳံမွုအာမခံေရးဆိုတဲ့တူညီေသာမဟာ ဗ်ဴဟာအက်ဳိးစီးပြားရွိပါေၾကာင္း၊ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံမွုကို မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွုအ ျဖစ္ တိုုးျမွင့္ဖို႔သေဘာတူေၾကာင္းေဖၚျပပါတယ္။ထိုပူးတဲြေၾကညာခ်က္မွာ စီးပြားေရး ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ကုလသမဂၢလံုျခဳံေရးေကာင္စီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ပတ္၀န္းက်င္နဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွု၊ ကေလးသူငယ္ကူးလူးဖလွယ္မွုဆိုင္ရာကိစၥမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ဂ်ပန္နဲဖိလစ္ပိုင္ႏွစ္ဖက္တို႔ဟာ ေတာင္ပင္လယ္လံုျခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတိုးျမွင့္ ေရးပူးတဲြေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းဟာ တရုတ္ျပည္အေပၚရည္စူးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဂ်ပန္ မီဒီယာက ေဖၚျပပါတယ္။ဖိလစ္ပိုင္နဲ့တရုတ္ ႏိုင္ငံအၾကား နန္းရွားကၽြန္းစုရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ မွုျပႆနာအေပၚအခ်င္းပြားမွုရွိျပီး ဂ်ပန္နဲ့တရုတ္ႏိုင္ငံအၾကား(ေတ်ာက္ယူ)ကၽြန္းျပႆနာ မွာ အခ်င္းပြားမွုရွိပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနအရာရွိက ဂ်ပန္နဲ့ဖိလစ္ပိုင္တို႔  ဟာ လံုျခဳံေရးျပႆနာမွာ တူညီေသာအက်ဳိးစီးပြားရွိေၾကာင္းေဖၚျပပါတယ္။

   ဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္ အာရွသုေတသနဌာနမွ ေဒါက္တာ(အာလင္ ဘာ၀ီရာ)က လံုျခဳံေရးဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းကို ဂယက္ရိုတ္ခတ္ေနေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံေရးနဲ့စီးပြားေရးဖက္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံကဦးေမာ့ေတာင့္တင္းလာျပီး အေမရိကန္က အားနည္းလာေနတာနဲ့အမွ်၊မူလကခ်ိန္ခြင့္လွ်ာညီမွုဟာ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း၊ဒါကို မိမိတိို႔ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း မၾကာမီက ေျပာၾကားပါတယ္။

   သမၼတ(အာေကြႏို)ရဲ့ဒီတၾကိမ္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ဟာ ဖိစ္လစ္ပိုင္မွာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ေငြရင္း ျမဳပ္ႏွံမွုတိုးျမွင့္ဖို႔ ပန္ၾကား တဲ့တစ္ခ်ိန္ထည္းမွာ ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာမွာ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမွုရ၇ွိဖို႔ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ဖက္ဟာ ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာကို အခ်င္းပြားမွုရွိတဲ့ႏိုင္ငံခ်င္းျပႆနာမွေန ေဒသျပႆနာအျဖစ္ ျမွင့္တင္ဖို႔၊ေတာင္ပင္ လယ္ျပႆနာကို ႏို္င္ငံတကာျပႆနာျဖစ္ေစဖို႔ ၾကိဳးစားေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ။  

   Webradio