• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဒါနမ္သို႔ ေရာက္ရွိ
• ဗီယက္နမ္ သတင္းစာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္ ေဆာင္းပါး ေရးသား
• ေအပက္အဖဲြ႔ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္က အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟု ထိုင္းဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို
• ႀကံ႕ခိုင္ေသာ တရုတ္-လာအို ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ၾကမည္ဟု လာအို ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီးဆို
• အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ စနစ္ က်င္႔သံုးမည့္ အေျခအေနတြင္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မည္
• ကေမၻာဒီးယားမွ တရုတ္ ဆက္သြယ္ေရး လိမ္လည္မႈ သံသယရွိသူမ်ား လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း ႏွင္႔ပတ္သက္၍ တရုတ္ တံု႔ျပန္ေျပာၾကား
• လာအို အႀကီးဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင္႔ရရွိရန္ တရုတ္-လာအုိ ဖက္စပ္ အစုရွယ္ယာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ကူညီေပး
• တရုတ္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား ပင္လယ္ျပင္ ပူးတဲြ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ
• အာဆီယံ အတြက္ တရုတ္ျပည္မွ အားေပးေထာက္ခံမႈကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ၾကဥ္း လာသည္ဟု အာဆီယံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီးဆို
• 

ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတားသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး လကၡဏာျဖစ္

• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထိုင္းအင္တာနက္ သံုးစဲြသူမ်ား ေျပာၾကား
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ ပညာရွင္ဆို
• တရုတ္ ဝိေသသထူျခားခ်က္ပါ ဆိုရွယ္လစ္ ကာလသစ္တြင္ တရုတ္ ဝင္ေရာက္ျခင္း အေပၚ အင္ဒိုနီးရွား အင္တာနက္ သံုးစဲြသူမ်ား ခ်ီးက်ဴး
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ အေပၚ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံ မီဒီယာမ်ား အာရံုစိုက္
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ အၿပီး တရုတ္ စီးပြားေရး မူဝါဒ ဆိုင္ရာ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕လာမည္ဟု ထိုင္း ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဆို
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာ ဝါရင္႔ မီဒီယာသမား မ်ားစြာ ခ်ီးက်ဴး
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အစီရင္ခံစာသည္ ကမၻာ႔ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္ျပ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ဟု အင္ဒိုနီးရွား ပညာရွင္ဆို
• "တရုတ္-ရွီက်င္႔ဖိန္ကာလ" မွတ္တမ္းတင္ကား စတင္ထုတ္လႊင္႔
• ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္က ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မေလးရွား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဆို
• နန္နင္း-က်ံဳးကြမ္းဆြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး စံနမူနာ ျပသမႈ အေျခခံစခန္းမွ ကုမၸဏီမ်ား အာဆီယံသို႔ ဝင္ေရာက္
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio