• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ထုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တု အင္ဒို အာကာသ လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္သို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဝင္ေရာက္
• တရုတ္ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ အႏုပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု ထိုင္းဆို
• Belt and Road ထိပ္သီး ဖိုရမ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စင္ကာပူ ပညာရွင္မ်ား ေလ႔လာ
• တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ၏ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ
• Belt and Roadႏွင္႔ ညီညြတ္ေစၿပီး အာဆီယံ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး အရွိန္ျမွင္႔ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားဆို
• အာဆီယံ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔ Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္ ညီညြတ္ေစေရးသည္ အတူတကြ စည္ပင္သာယာေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိဟု တရုတ္ ဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္ သံအမတ္ႀကီးဆို
• Belt and Roadသည္ ကေမၻာဒီးယား အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းဟု ကေမၻာဒီးယားဆို
• Belt and Roadတြင္ မပါဝင္လွ်င္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ ျဖစ္ေပၚရမည္ဟု ျမန္မာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ အကယ္ဒမီဌာန အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဆို
• ဟိုင္နန္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အဆင္ျမင္႔ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ကူးလူး ဖလွယ္မႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ
• တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာကို မေလးရွား ထားရွိမည္
• ကေမၻာဒီးယားဘာသာျဖင္႔ "ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နုိင္ငံေရးနွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာဆုိျခင္း" စာအုပ္သစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္မႈ တစ္ဆင္႔တိုးပြားဟု ကေမၻာဒီးယား ပညာရွင္ဆို
• ဗီယက္နမ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ တရုတ္ ခရီးသည္ တိုးလာ
• အာဆီယံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္၅၀ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ
• တရုတ္ TVဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ ခံရ
• အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ တရုတ္ ကူညီပံ႔ပိုးမႈေပး
• ကမၻာ႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ တရုတ္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳဆိုဟု တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ စင္ကာပူ သံအမတ္ႀကီးဆို
• တရုတ္-အာဆီယံ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္ေရး တရွိန္ထိုး တိုးလာ
• အနာဂတ္ တရုတ္ စီးပြားေရး အေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ျမင္ေနဟု အင္ဒို သံအမတ္ႀကီးဆို
• တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ထိုင္းႀကိဳဆို
• တရုတ္-မေလးရွား ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေလးရွား ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio