• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ဘာသာ စာေပ ႏိုင္ငံတကာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ က်င္းပ
• ဒုတိယအႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔ ဖိုရမ္ က်င္းပ
• ဗီယက္နမ္ ပထမဆံုး ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္း စမ္းသပ္ ဖြင္႔လွစ္
• တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ဆိုင္ရာ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ လာအို ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ယူနန္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ
• ၿဂိဳဟ္တု အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ေဆြးေႏြး
• လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏိုင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ က်င္းပ
• ဆဌမအႀကိမ္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖိုရမ္ က်င္းပ
• 

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ နန္နင္းတြင္ ဖြင္႔လွစ္

• တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံသည္ ၿမိဳ႕ျပပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္
• "တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး စေကာလားရွစ္"သည္ ဖိလစ္ပိုင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္သားမ်ားကို ကူညီပံ႔ပိုး
• တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ထိပ္သီး အစည္းအေဝး က်င္းပမည္
• တရုတ္-အာဆီယံ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ႔ေပါ႕ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ
• ဟိုင္နန္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင္႔ ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တြန္းအားေပး
• တရုတ္-စင္ကာပူ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေတာင္ဘက္လိုင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ ၅၅ခုမွ ဆိပ္ကမ္း ၁၀၇ခုႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေန
• မာဟာသီယာ၏ တရုတ္ ခရီးစဥ္သည္ မေလးရွား စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေစမည္ဟု မေလးရွားမီဒီယာေဖာ္ျပ
• အစိုးရသစ္စတင္ခ်ိန္သစ္တြင္ တရုတ္-မေလးရွား ဆက္ဆံမႈ ေရရွည္ ရွင္သန္ တည္ၿငိမ္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆို
• မာဟာသီယာ တရုတ္ျပည္တြင္ ခရီးလွည့္လည္မည္
• တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ထိုင္းသံတမန္ အရာရွိ တရုတ္ကဗ်ာ စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝ
• မာဟာသီယာျပဳလုပ္ေတာ႔မည့္ တရုတ္ခရီးစဥ္ အေပၚ မေလးရွား အလႊာေပါင္းစံုတို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ား ထားရွိ
• တရုတ္-ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio