• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• 

ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ ပူးတဲြ ပင္လယ္ျပင္ သိပၸံပညာ စူးစမ္းေလ႔လာမႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ

• တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား သယ္ေဆာင္ေသာ ဘတ္စကား ထိုင္းတြင္ ကားတိုက္မႈ ျဖစ္ပြား
• လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယ အႀကိမ္ ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝး နက္ရိႈင္းရွည္ၾကာေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိဟု အာဆီယံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး တာဝန္ ထမ္ေဆာင္မည့္ ဟြမ္ရွီလ်န္ဆို
• 

Belt and Roadသည္ တရုတ္-ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အခြင္႔ေကာင္း ဖန္တီးေပး

• တရုတ္ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈျဖင္႔ ဖိလစ္ပိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ျခင္းစင္တာ စတင္ ေဆာက္လုပ္
• လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပံုစံသစ္ျဖင္႔ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ေပး
• လန္ဆန္-မဲေခါင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္႔သစ္သို႔ ေရာက္ရွိ
• တန္းတူညီမႈေရး၊ သက္ညွာေထာက္ထားမႈရွိေရးႏွင္႔ လက္ေတြ႔က်မႈမ်ားသည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆို
• မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၅ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္ လုပ္ကိုင္ေသာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွ အက်ိဳးမ်ား ရရွိ
• ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ လီေခ႔ခ်န္ ေရာက္ရွိ
• ကေမၻာဒီးယား အဓိက မီဒီယာမ်ားတြင္ လီေခ႔ခ်န္ ေဆာင္းပါး ေရးသားေဖာ္ျပ
• လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သည္ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသငယ္ အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထူးျခားခ်က္သစ္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစ
• အင္ဒို ဘာလီကၽြန္းရွိ တရုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား တရုတ္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုး သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္
• 

တရုတ္မွ ျမန္မာအား ေထာက္ပံ႔ေပးေသာ portable dwellingsမ်ား လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

• လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရွ႕အလားအလာ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝရွိဟု ျမန္မာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ သုေတသန စင္တာ ဥကၠ႒ဆို
• 

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ျပည္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္ တိုးခ်ဲ႕လာ

• 

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယ အႀကိမ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ လီေခ႔ခ်န္ တက္ေရာက္မည္

• ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ လူဦးေရႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးအဆင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္
• ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ မင္းေအာင္လိႈင္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္
• တရုတ္္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio