• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မေလးရွားေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြား ျပတိုက္ မီဒီယာနည္းလမ္း မ်ိဳးစံုျဖင္႔ ျပသ

(GMT+08:00) 2019-01-08 15:01:24

မေလးရွား ႏိုင္ငံရွိ မေလးရွားေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြား ျပတိုက္ကို ဖြင္႔လွစ္သည္မွာ ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ရွိၿပီ။ ယင္းျပတိုက္သည္ မေလးရွားေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား၏ သမိုင္းႏွင္႔ လက္ရွိ အေျခအေနကို ဘက္စံုျပသထားေသာ ပထမဆံုး ျပတိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

မေလးရွားေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြား ျပတိုက္၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ လင္ၾကားေဟာ္က ၄င္းျပတိုက္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုႏွင္႔ မိတ္ဆက္ခ်က္မ်ားကို တရုတ္၊ အဂၤလိပ္ႏွင္႔ မေလးရွား ဘာသာစကား ၃မ်ိဳးျဖင္႔ ျပသထားေၾကာင္း၊ ျပတိုက္သည္ မီဒီယာ နည္းလမ္း မ်ိဳးစံုကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳၿပီး မေလးရွားတြင္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ငန္း စတင္တည္ ေထာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပသထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၄င္းျပတိုက္တြင္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား တည္ေထာင္သည့္ ေရႊေရာင္းဆိုင္၊ စာအုပ္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင္႔ လမ္းေဘး သြားရည္စာ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို ျပသထားေၾကာင္း၊ ယင္းဆိုင္မ်ားတြင္ "ဖူက်န္း"စာအုပ္ဆိုင္သည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ခန္႔အခ်ိန္က စတင္ ဖြင္႔လွစ္ၿပီး ယခုအထိ ဖြင္႔ထားေနေသးေၾကာင္း လင္ၾကားေဟာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပတိုက္တြင္ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀-၈၀အခ်ိန္က မေလးရွား ေစ်းတန္းမ်ားတြင္ အသံသြင္းခဲ႔သည့္ ေရာင္းရန္ေရာင္ရန္ဟု ေအာ္သံမ်ားကို ပရိသတ္မ်ားအား ထုတ္လႊင္႔ၿပီး ပရိသတ္မ်ား သမိုင္းကို နားေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္း လင္ၾကားေဟာ္က မိတ္ဆက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ၄င္းျပတိုက္သည္ ARႏွင္႔VR အပါအဝင္ ေခတ္မီ သိပၸံနည္းပညာမ်ားျဖင္႔ ပရိသတ္မ်ားအား သမိုင္းကို ထိေတြ႔ခံစားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းျပတိုက္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ႔ေသာ ပရိသတ္၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လင္ၾကားေဟာ္က ေျပာၾကားသည္။

   Webradio