• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ ဆန္စပါးသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ စားေသာက္ေရး ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ေရာင္ျခည္ သန္းလာ

(GMT+08:00) 2019-01-07 15:03:33

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင္႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အဖဲြ႔သည္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးေရး ျပန္႔ပြားျခင္းကို ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ ခ်ိဳ႕တဲ႔မႈ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ ပထမ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အျဖစ္ ထားၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ျပန္႔ပြားေစခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

 ထိုအခ်ိန္က တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ အကယ္ဒမီ အသင္းဝင္၊ "ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ ဆန္စပါး၏ ဖခင္"ဟု အမ်ားက ေခၚေဝၚၾကသည့္ ယြမ္လံုဖိန္ႏွင္႔ အျခား ပညာရွင္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျမဆီလႊာႏွင္႔ ရာသီဥတု အေျခအေန၏ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ႏွင္႔ အညီ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ သင္႔ေတာ္သည့္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ ဆန္စပါး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သုေတသန ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ယခုတြင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ စသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၌ က်ယ္ဝန္းေသာ တရုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ ဆန္စပါး စိုက္ေျမမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းတရုတ္ျပည္မွ လာေရာက္သည့္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ ဆန္စပါးသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ျပည္သူမ်ား၏ စားေသာက္ေရး ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ေရာင္ျခည္ သန္းလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio