• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတကာ ရထားသည္ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ အၾကား ဝန္ထမ္း သြားလာမႈ အတြက္ သီးသန္႔ အထူးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာ

(GMT+08:00) 2019-01-02 16:14:03

လြန္ခဲ႔သည့္ ၁၀ႏွစ္ အတြင္း အမွတ္ T8701/8702 တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတကာ ရထားသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည့္ စုစုေပါင္း ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၄သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း တရုတ္ ရထားလမ္း အုပ္စု (China Railway) လက္ေအာက္ခံ နန္နင္း ရထားလမ္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ယခုလ ၁ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းကို ကိုးကား၍ တရုတ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

 ယင္းရထားသည္ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ အၾကား ဝန္ထမ္း သြားလာမႈ အတြက္ သီးသန္႔ အထူးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာကာ တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွတ္ T8701ႏိုင္ငံတကာ ရထား၏ တာဝန္ခံ ဟြမ္ကၽြင္႔က်ယ္က လြန္ခဲ႔သည့္ ၁၀ႏွစ္ အတြင္း ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ကုန္သည္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင္႔ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရထားကို စီးၿပီး တရုတ္ႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ အၾကား အသြားအလာျပဳေၾကာင္း၊ အမွတ္ T8701/8702 တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတကာ ရထားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပမႈ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမွတ္ T8701/8702 တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတကာ ရထား စတင္ ေျပးဆဲြခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ခရီးသည္ ဦးေရ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် တိုးႏႈန္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းအရ သိရသည္။

 

 

 

   Webradio