• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္းကိုဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံနဲ႔ဆက္လက္တိုး ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00) 2011-11-03 17:31:15

  ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ယိုရွီဟီကို)ဟာ မၾကာမီက တိုက်ဳိျမိဳ့ရွိ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးမွာ အလည္အပတ္ ေရာက္္ရွိေနတဲ့ ဗီယက္နမ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ငုယင္ တန္ဇြန္း)နဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပဲြအျပီးျပဳလုပ္တဲ့ပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္းကိုဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံနဲ႔ဆက္လက္တိုး ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

အစည္းအေ၀းအျပီးျပဳလုပ္ေသာပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္ပဲြမွာ ဂ်ပန္ဘက္ဟာ (ဖူကူရွီမာ)အမွတ္-၁ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုရဲ့အေရးအခင္းကိုသင္ခန္းစာ ယူျပီး ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္းရဲ့လံုျခဳံေရးကိုတိုးျမွင့္ဖို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကတိျပဳေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ဂ်ပန္နဲ့ဗီယက္နမ္အၾကားခ်ဳပ္ဆိုၾကတဲ့ ညူကလီယားစြမ္းအင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ရဲ့ အတည္ျပဳမွုရရွိဖို႔ၾကိဳးစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ႏွစ္ဖက္တို႔ဟာ ဗီယက္နမ္ရဲ့ ရွားပါးေျမသတၱဳသယံဇါတအေပၚ အတူတိုင္းထြာေဖၚထုတ္ဖို႔၊ဂ်ပန္ဖက္က ဗိယက္နမ္ဖက္ကိုသက္ဆိုင္ရာနည္းပညာကူညီမွုနဲ႔လဲႊေျပာင္းေပးေရးအေပၚသေဘာတူညီမွုရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါဟာ(ဖူကူရွီမာ)ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုအေရးအခင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ေနာက္  ဂ်ပန္အစိုးရက ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတင္ပို႔မွုလုပ္ငန္းကိုဆက္လက္တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္၍ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟာ ဂ်ပန္ေျမငလ်င္ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ႏ်ဴကလီယားလုပ္ငန္းရပ္ကိုတင္ပို႔ ေသာပထမဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါယတယ္။အဲဒီစီမံကိန္းအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၆-ခုနွစ္ကစျပီး ဗီယက္နမ္ႏို္င္ငံမွာ ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကိုစတင္ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ျပီး ၂၀၂၁-ခုနွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္မွုလုပ္ငန္းျပီးစီးဖို႔ စီမံထားပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ႏို္င္ငံဟာ လွ်ုပ္စစ္ဓါတ္အားခ်ဳိ႔တဲ့မွုျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္မွုလုပ္ငနး္အေပၚ အလြန္စိတ္၀င္စားပါတယ္။ဂ်ပန္ႏို္င္ငံဟာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတိုးတက္မွုအလြန္ေနွးေကြး ေနတဲ့ဖိအားနဲ့ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ယခုႏွစ္မ်ားမွာ ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တင္ပို႔မွုလုပ္ငန္းကိုၾကိဳးစားေနပါတယ္။ႏ်ဴကလီယားလွ်ုပ္စစ္ဓါတ္အားတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာျပင္သစ္၊ရုရွားႏိုင္ငံမ်ားနဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ မႏွစ္ကစက္တင္ဘာ လမွစျပီး ညူကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအေရာင္းျမွင့္တင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ကိုတက္ၾကြစြာေဖၚ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။မႏွစ္ကေအာက္တိုဘာလက ဂ်ပန္နဲ့ဗီယက္နမ္ႏွစ္ႏို္င္ငံအစိုးရထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ႏ်ဴကလီယားဓါတ္ေပါင္းဖိုႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔အေပၚသေဘာတူညီမွု၇ရွိခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ေဂ်ာ္ဒန္၊တူရကီ ႏိုင္ငံကို ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေရာင္းခ်ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

  ဒါေပမဲ့၊မတ္လ၁၁-ရက္ေန႔ေျမငလ်င္မွာ ႏ်ဴကလီယားအေရးအခင္းျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ဂ်ပန္ျပည္သူလူထုေတြဟာ ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတင္ပို႔မွုလုပ္ငန္းအေပၚ ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း (ကန္နာတို)ဟာ ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတင္ပို႔ ေရးမူ၀ါဒကိုျပဳျပင္ခဲ့ရပါတယ္။

    ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္လကုန္က (ႏိုဒါ ယိုရွီဟီကို)က ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္အစိုးရဟာ ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတင္ပို႔မွုလုပ္ငန္းကိုျပန္လည္ တက္ၾကြစြာေဖၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့၊ အေရးအခင္းေၾကာင့္ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္း ျဖာ ထြက္မွုအလြန္ဆိုး၀ါးေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ပန္မီဒီယာေတြဟာ ႏ်ဴကလီယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတင္ပို႔မွုလုပ္ငန္းအေပၚ မယံုသကၤာျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ကန့္ကြက္ေနၾကပါတယ္။

   Webradio