• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာျပန္လည္ပါဝင္ ျခင္းဟာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆက္လက္တြန္းအားေပးမည္

(GMT+08:00) 2011-12-16 16:59:19

 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ကို တရား၀င္အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံမွု သုေတသနေကာလိပ္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေရးရာပညာရွင္(စုန္႔ခ်င္းရြင့္)က ျမန္မာအစိုးရသစ္ဟာ အရင္တုန္းက အဓိကျပိဳင္ဖက္ကို ႏို္င္ငံေရးမွာျပန္လည္ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းဟာ ၄င္းက်င့္သံုးတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုရဲ့ သက္ညွာေထာက္ထားမွုကိုျပသျပီး ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုဆက္လက္တိုးျမွင့္ေစေရးအတြက္ တြန္းအားေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္လို႔ေျပာၾကားပါတယ္။

မစၥတာ(စုန္႔ခ်င္းရြင့္)က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္းဟာ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အေရးၾကီး ေဆာင္ရြက္မွုတစ္ ရပ္ျဖစ္သလုိ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာအေရးၾကီးေအာင္ျမင္မွုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရသစ္ဟာ အရင္တုန္းက အဓိကျပိဳင္ဖက္ကို ႏို္င္ငံေရးမွာျပန္လည္ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းဟာ ၄င္းက်င့္သံုးတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ့ သက္ညွာေထာက္ထားမွုကိုျပသေၾကာင္း၊အဲဒီေဆာင္ရြက္မွုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးသမိုင္းမွာ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။ 

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး လႊတ္္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကိုတပ္မေတာ္အစိုးရရဲ့ အသိ အမွတ္ျပဳမွုမရရွိခဲ့ပါဘူး။၁၉၈၉-ခုႏွစ္ကစျပီး  အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မွုျဖင့္ ၃-ၾကိမ္စဲြခ်က္တင္ခဲ့ျပီး သူမကို ၁၅-ႏွစ္တိုင္တိုင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားခဲ့ပါတယ္။အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့၊မႏွစ္က လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြကိုဖိဆန္ မွုျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုျပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရလို႔၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒအရ  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ဆံုးရွဳံးခဲ့ရပါတယ္။ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပီးခဲ့တဲ့အႏွစ္၂၀-ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ပါတီစံုေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပခဲ့ျပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီႏွစ္ မတ္လကုန္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ တက္လာခဲ့တဲ့ေနာက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒကိုလဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္မွုနဲ႔ အေရြးခံသူ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အေပၚ ကန္႔သတ္မွုမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ  က်င္းပေတာ့မယ့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ မွာပါ၀င္မယ္လို႔ ေဖၚျပျပီျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာ(စုန္႔)က ဆက္လက္ျပီး

 အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘက္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔သေဘာတူညီမွုမ်ားရရွိျပီး  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ဆက္လက္ျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေဖၚျပေၾကာင္း၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အကယ္၍ အေရြးခံရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ေက်ေအးေရးအတြက္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာအခန္းက႑ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မိမိရဲ့ ၾသဇါေညာင္းမွုကိုစြမ္းေဆာင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ့ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံမွု ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔၊ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ တည္ေဆာက္ေစဖို႔အတြက္ ၾကိဳးစားေနေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

 ျမန္မာသမၼတ(ဦးသိန္း စိန္)က ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုဟာ အေနာက္တိုင္းႏုိင္ငံမ်ားရဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ့ မတူညီပါေၾကာင္း ျပီးခဲ့တဲ့လက အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာ(စုန္႔)က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီအယူအဆဟာ လက္ရွိအစိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္၇ြက္မွုနဲ့မတူတာေၾကာင့္ ေနာင္တြင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လက္ရွိအစိုးရနဲ့သေဘာကဲြလဲြမွုတည္ရွိဖြယ္ရာကို မေရွာင္လြဲႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

  ဆက္လက္ျပီးမစၥတာ(စုန္႔)က ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုရဲ့အက်ဳိးသက္ေရာက္မွုေၾကာင့္ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံျခားေရးဇါတ္ခံုေပၚမွာ ပိုမိုတက္ၾကြဖ်တ္လတ္ေနၾကေၾကာင္း ၊ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ႏိုင္ငံျခားေရးအေျခအေနဟာ အရင္တုန္းကရွိခဲ့တဲ့ အထီးက်န္အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ေနျပီး ေဒသနဲ့ ႏိုင္ငံတကာဇါတ္ခံုေပၚမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအခန္းက႑ကို ေဖၚေဆာင္ေသာႏိုင္ငံ အျဖစ္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

   Webradio