• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသမိုင္းမွအေရးၾကီးကိစၥမ်ား

(GMT+08:00) 2011-08-26 19:14:11

 ၁၉၅၀ျပည္႔နွစ္ ဇြန္လ၈ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္နွင္႔ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံ သံအဆက္အသြယ္္ထားရွိခဲ႔သည္။ ၂၀-ရာစုနွစ္ပိုင္းမွာ  ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ  ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူၾကီး၅-ခ်က္ကို အတူအဆိုျပဳခဲ႔သည္။ ၁၉၆၀ျပည္႔နွစ္က ျမန္မာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုသည္ အဖြဲ႔၀င္၄၀၀-ေက်ာ္ပါ၀င္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ကို ဦးေဆာင္ျပီး တရုတ္ျပည္တြင္ တရား၀င္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔သည္။

    ၁၉၆၁ခုနွစ္က တရုတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္-ခ်ဴအင္လိုင္းသည္ အဖြဲ႔၀င္၅၃၀ေက်ာ္  ပါ၀င္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္-ခ်ဴအင္လိုင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း၉-ၾကိမ္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ဖူးသည္။

    တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠဌလ်ဴေရွာက္ခ်ီ၊  ဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္-ခ်င္ယိစသည္႔    တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ဖူးပါသည္။

    ျမန္မာနိုင္ငံဥကၠဌ-ဦးေန၀င္၊ သမတဦးစန္းယု၊၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္ခစေသာျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ဖူးသည္။ဥကၠဌ-ဦးေန၀င္းသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ စုစုေပါင္း၁၂-ၾကိမ္ေျမာက္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ဖူးပါသည္။

    ၂၀၀၀ျပည္႔နွစ္ဇူလိုင္လက တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဒုဥကၠဌ-ဟူက်င္ေထာင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔သည္။

    ၁၉၉၇ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလက တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဒု၀န္ၾကီးခ်ုပ္-၀ူပန္းကို   ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔သည္။

    ၂၀၀၁ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလက တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠဌ-က်န္က်က္မင္သည္ ျမန္မာနိုင္တြင္ တရား၀င္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္အျမင္႔   ဆံုးနိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္အေနနွင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းျဖစ္ျပီး နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးသမိုင္းတြင္ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္  ျဖစ္သည္။

    ၁၉၉၆ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလနွင္႔ ၂၀၀၃ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလက နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း   သာယာေရးနွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေကာင္စီဒုဥကၠဌ-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴၾကီး-သန္းေရႊသည္ တရုတ္  နိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔သည္။

    ၁၉၉၆ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၀ျပည္႔နွစ္ဇြန္လနွင္႔ ၂၀၀၃ခုနွစ္     ၾသဂုတ္လက နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဒုဥကၠဌ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴၾကီး-ေမာင္ေအးသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ သည္။

    ၂၀၀၅ခုနွစ္ဧျပီလက တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠဌ-ဟူက်င္ေထာင္းနွင္႔ နိုင္ငံ  ေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး  နွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ   ဥကၠဌ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး-သန္းေရႊသည္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ-ဂ်ာကာတာထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ေတြ႔ဆံုနွုတ္ဆက္ခဲ႔သည္။

    ၂၀၀၇ခုနွစ္ဇန္လတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္႔ဖြံျဖိဳးေရး   ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး-၁၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္သည္ တရုတ္ျပည္သို႔လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ပါသည္။

    ၂၀၀၈ခုနွစ္ၾသဂုတ္လက ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး-  သိန္းစန္သည္ ပီကင္းအိုလံပစ္အားကားပြဲေတာ္ ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားသို႔         တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုနွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ က်င္းပ   ေသာ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

    ၂၀၀၉ခုနွစ္မတ္လက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရး    ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္ လီခ်န္ခြ်င္းနွင္႔ တရုတ္ျပည္သူ႔          လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ခ်န္းဘင္ဒယ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္    အသီးသီးခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ပါသည္။

    ၂၀၀၉ခုနွစ္ဧျပီလက ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ုပ္ၾကီး-သိန္းစီန္   သည္ ပိုေအာ္-အာရွဖိုရမ္ ၂၀၀၉ခုနွစ္နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းသို႔         တက္ေရာက္ရန္ တရုတ္ျပည္သို႔လာေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုနွစ္ဇူလိုင္လက      ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠဌ    ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံဒုဥကၠဌ     ရွိီက်င္႔ပိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ျပည္သို႔ လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ပါသည္။

 

   Webradio