• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• နားၾကားသည္ထက္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိျခင္းသည္ပုိမုိ ခုိင္လုံသည္ဟု ဆုိရုိးစကား ရွိေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
• သမုိင္းကုိ ျပည္သူမ်ား ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ျပီးရွိသမွ် အားလုံး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ ျပည္သူမ်ားသည္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔သျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တန္ဖုိး ရွိျခင္းနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုတန္ဖုိး ရွိျခင္းကုိ သိရွိနားလည္ပါေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆို
• ၂၀၂၁ ခုနွစ္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္သည္႔နွစ္ ၁၀၀ ျပည္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆို
• ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္တြင္ မိမိတုိ႔သည္ အသင္႔အတင္႔ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မွုဘဝကုိ ဘက္စုံ တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
• ၁၃ ခုေျမာက္ ငါးနွစ္စီမံကိန္းပါလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္မည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
• ၂၀၁၈ ခုနွစ္သည္ မိမိတုိ႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
• ေခတ္သစ္တြင္ အေျခအေနသစ္ ရွိရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး သတင္းျပန္တမ္းကို ထုတ္ျပန္
• တာဝန္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ပထမ အၾကိမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး ေၾကညာစာတမ္း
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြးခံရ
• ကုလသမဂၢေန႔ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ပီကင္းတြင္က်င္းပ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ အၾကီးစား၊ အလတ္စား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ကုိယ္တုိင္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြ နုိင္စြမ္း ရွိျပီ
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္ အႀကိမ္သစ္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပၿပီးစီး
• ကာတာစီးပြားေရးပညာရွင္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို အာရံုစိုက္
• ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံက်င္းပျပီးစီး
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံတြင္ အေရးၾကီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုံးရပ္ အတည္ျပဳ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio