• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ
• တရုတ္သည္ ဘက္အသီးသီးႏွင္႔အတူ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာ ဘက္စံုစာခ်ဳပ္ကုိ ထိန္းသိမ္းျပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္လုိသည္ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ
• မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ႏုိင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပအမ်ိဳးသမီးမ်ားဧည္႔ခံပြဲကို ေပက်င္း၌ က်င္းပ
• ရွီက်င္႔ဖိန္၊ လီေခ႔ခ်န္ စသည္႔ တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား၏ စိစစ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အသီးသီး ပါဝင္ၾကသည္
• 5G လႈိင္းႏႈန္းႏွင္႔မီဒီယာမ်ိဳးစံုျဖင္႔သတင္းေပးပုိ႔ေရးသည္ ပရိသတ္မ်ား NPCႏွင္႔ CPPCC ဆုိင္ရာသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ သိရွိေစေၾကာင္း ျမန္မာ၊လာအုိ သတင္းေထာက္ဆို
• တရုတ္ျပည္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္
• အခြန္ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းသည္ ယခုနွစ္ တက္ၾကြေသာ ဘ႑ာေရး မူဝါဒဆုိင္ရာ အေရး အၾကီးဆုံး ကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီး ဆုိ
• တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းအကုန္လံုး ေအာင္ျမင္မႈမရႏုိင္ရင္ ရုပ္သိမ္းမွာမဟုတ္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
• လြန္ခဲ႔သည့္ ၆ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ သန္း၈၀ ေလ်ာ႔နည္း
• တရုတ္ျပည္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ မိတ္ဆက္ေျပာျပျပီး Belt and Road ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ အတူေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးဟူေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ခံယူခ်က္ကုိ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ျပန္႔ပြားေစ
• တရုတ္ NPC and CPPCC အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပုိမို တံခါးဖြင္႔၊ ပြင္႔လင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပ
• တရုတ္နုိင္ငံ၏ လုိေငြျပမႈ ဆုိင္ရာ စီမံခ်က္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး သင္႔ေတာ္သည္ဟု တရုတ္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီး ဆုိ
• မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ဆုခ်ီးျမွင္႔ပဲြ က်င္းပ
• လြန္ခဲ႔သည္႔ ၃ ႏွစ္အတြင္း ရွီးဇန္႔ေဒသ၌ လူ ၂၁၀၀၀၀ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ပေပ်ာက္
• ညီညြတ္ ပြင္႔လင္းၿပီး ပကတိက်ေသာ အင္တာနက္ လုံျခံဳေရး စံခ်ိန္ ထားရွိျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိက္တြန္းခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု လူခမ္း ဆုိ
• ကေနဒါ ကုမၸဏီ တစ္ခု၏ မုန္ညင္းေစ႔ တရုတ္ျပည္သုိ႔ တင္သြင္းမႈကုိ ယာယီ ရပ္စဲျခင္းသည္ တရားနည္းလမ္းက်ၿပီး တရားဝင္ ျဖစ္သည္ဟု လူခမ္း ဆုိ
• အတုိင္းအတာၾကီးက်ယ္စြာ အခြန္ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းဟာ တရုတ္ျပည္ လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားအား အား ထည္႔သြင္းေပးေန
• အေမရိကန္-ေတာင္ကိုးရီးယားစစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈဆိုင္ရာ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာၾကား
• လာမည္႔ ၃ နွစ္အတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံ၌ ရထားလမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူရည္ခြ်န္ ၆၀၀၀ တိုးမ်ားရန္ လိုအပ္
• တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခားအမႈိက္ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္မႈ တုိက္ခုိက္ေရးကို သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္မည္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio