• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူဂီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ကုိစတာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ရွီက်င္႔ဖိန္က ဂ်ာမဏီသမၼတ စတုိင္ေမယာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူဂီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ကုိစတာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူဂီ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရုိဒ္ရီဂါစ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ရွီက်င္႔ဖိန္က လစၥဘြန္းျမိဳ႔သုိ႔ေရာက္ရွိ
• ရွီက်င္႔ဖိန္၏ စပိန္ခရီး စတင္
• တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပ
• ရွီက်င္႔ဖိန္က ဘရူႏုိင္း ဆာလဒန္ဘုရင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ရွီက်င္႔ဖိန္က ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ
More>>

• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူဂီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ကုိစတာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

• ရွီက်င္႔ဖိန္က လစၥဘြန္းျမိဳ႔သုိ႔ေရာက္ရွိ

• တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပ

• ရွီက်င္႔ဖိန္က ဘရူႏုိင္း ဆာလဒန္ဘုရင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

• ရွီက်င္႔ဖိန္က ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ

• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း ကစ္ဇင္ဂါႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အဘူဒါဘီသုိ႔ ေရာက္ရွိ

• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ တူစ္ခ္၊ ဥေရာပသမဂၢေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဂၽြန္းကယ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
More>>