• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-11-21 11:28:48

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က မနီလာ၌ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတ ဒူတာေတႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ပြင္႔လင္းေသာ သေဘာထားျဖင္႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၊ တန္းတူရည္တူ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အက်ိဳးတူစီးပာြားရရွိေရးကုိ အေျခခံ၏ တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္တုိ႔က ဆံုးျဖတ္ၾကေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိပါသည္။

ထုိေန႔တြင္ပင္ The Belt and Road ထူေထာင္ရန္ တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္တို႔ အတူတကြ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္၊ ေရနံႏွင္႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္ စေသာ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိပြဲသုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio