• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• "ပီကင္း၏ ႏွစ္၂၀ၾကာ  ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ေရး" အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာကို UNEP ထုတ္ျပန္
• တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေပၚ ႏိုင္ငံျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ား လြန္စြာ ခ်ီးက်ဴး
• တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒကို အီတလီ ဥပေဒ ပညာရွင္ ခ်ီးက်ဴး
• ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ
• ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကို စိစစ္
• လီေခ႔ခ်န္၊ လိက်န္႔ရွဴးႏွင္႔ ေက်ာက္လို႔ၾကည့္သည္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား၏ စိစစ္ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ အသီးသီး တက္ေရာက္
• ယေန႔ တရုတ္ ေက်းလက္ေဒသဟာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ အျပည္႔ ရွိတဲ႔ ေနရာ တစ္ကြက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ အရပ္ဘက္ ေငြရင္းျမွုပ္နွံဖုိ႔ အားေပးတယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• ေက်းလက္ေန ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
• တရုတ္နုိင္ငံဟာ ျမစိမ္းေရာင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အျမင္ကုိ စဲြကုိင္ ရတယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• ထြန္ယက္ေျမကုိ စဲြစဲြျမဲျမဲ ေစာင္႔ထိန္းရတယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးေန႔ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ရွီက်င့္ဖိန္ေဖာ္ျပ
• တရုတ္ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာပါ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အီတလီ ပညာရွင္ ခ်ီးက်ဴး
• ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္ ၿပိဳင္ပဲြစဥ္ အားလံုးတြင္ တရုတ္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္
• ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကို တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးထံ စိစစ္ရန္ တင္သြင္း
• တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးတြင္ စိစစ္
• ရွီက်င္႔ဖိန္၊ လီေခ႔ခ်န္၊ ဝမ္ဟုနင္ႏွင္႔ ဟန္က်င္႔သည္ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား၏ စိစစ္ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ အသီးသီး တက္ေရာက္
• ႏုိင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမပ်က္ ဆက္ဆံသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏သံတမန္ဆက္ဆံမႈမ်ားကို အထူးအာရံုစိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးေျဖၾကား
• ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေျခအေနႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီး ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ဟု ဝမ္ယိဆို
• ရီွက်င္႔ဖိန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးဟု ဝမ္ယိဆို
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio