• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• အိနိၵယတပ္ဖဲြ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မွုနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ရပ္တည္ခ်က္စာတမ္း ထုတ္ျပန္
• ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တရုတ္ အရွိန္ျမွင္႔ တြန္းအားေပး
• လြန္ခဲ႔သည္႔ ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ သမုိင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မွုမ်ား ရရွိ
• ၂၀၁၇ခုႏွစ္ BRICS စီးပြားကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး ရွန္ဟိုင္း၌ က်င္းပ
• တရုတ္ ယဥ္ခၽြမ္ၿမိဳ႕ရိွ အင္တက္လစ္ဂ်င္ စက္ကိရိယာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳတဲ႔ လူေနရပ္ကြက္
• ထိုင္း-တရုတ္ရွမိန္ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို
• တရုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၉၀ ျပည္႔ ညီလာခံ က်င္းပ
• အတိတ္က အစဥ္အလာေကာင္းကုိ ဆက္ခံျပီး အနာဂတ္က႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ရမည္
• တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသပါ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းေၾကာင္းကုိ စဲြကုိင္ရမည္
• လီေခ႔ခ်န္သည္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္း စစ္ေဆး ၾကည္႔ရွဳ
• တရုတ္ တပ္မေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ စနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
• ေလထီးခုန္တပ္စုႏိုင္ငံတကာစစ္ေရးျပၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပ
• ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ ရရွိသူ ဦးေရ နွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၁၃ သန္း တုိးလာ
• တရုတ္ တပ္မေတာ္ကုိ ကမၻာ႔ ေရွ႔ေျပး အရည္အခ်င္းမီေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ လွုံ႔ေဆာ္
• တရုတ္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၉၀ ျပည္႔ စစ္ေရးျပ ခ်ီတက္ပဲြတြင္ စစ္ေျမျပင္ စစ္ဆင္ေရး ထူးျခားခ်က္ ထင္ရွား
• တရုတ္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၉၀ ျပည္႔ စစ္ေရးျပ ခ်ီတက္ပဲြတြင္ တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ျပသ
• တရုတ္ တပ္မေတာ္သည္ က်ဴးေက်ာ္လာေသာ ရန္သူ မွန္သမွ်ကုိ အနုိင္တုိက္နုိင္စြမ္းနွင္႔ အနုိင္ တုိက္ရန္ ယုံၾကည္စိတ္ ရွိသည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ စစ္ေျမျပင္ အေျခအေန စစ္ေရးျပ ခ်ီတက္ပဲြ ျပဳလုပ္
• တရုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၉၀ ျပည္႔ စစ္ေရးျပ ခ်ီတက္ပဲြ က်ဴရိဟုိ ေလ႔က်င္႔ေရးစခန္း၌ က်င္းပ
• တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၉၀ ျပည္႔ စစ္ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ိဳး စစ္ေရးျပခ်ီတက္ပဲြ ျပဳလုပ္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio