• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္-စင္ကာပူ ကုန္းလမ္းႏွင္႔ ပင္လယ္ လမ္းေၾကာင္းသစ္သည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအတြက္ ပိုမို အဆင္ေျပေသာ နည္းလမ္း ဖန္တီး
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ေအပက္အဖြဲ႔ ၂၆ ၾကိမ္ေျမာက္ထပ္သီးမ်ားအလြတ္သေဘာအစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္မည္
• သြင္းကုန္ျပပြဲက်င္းပျခင္းသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၃ခုရွိၿပီးကမၻာအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳး ေက်းဇူးခံစားမည္
• တရုတ္ ေလတပ္သည္ အားေကာင္းေသာ ေခတ္မီ ေလတပ္ တည္ေထာင္ေရး လမ္းစဥ္စီမံကိန္း ထုတ္ျပန္
• ပုဂၢလိကစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံ သည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက်င္႔သံုးမည္
• ပထမဆံုးအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိ
• ေဆြရွိအန္သည္ ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိနယ္ပယ္အသီးသီး ႏုိင္ငံေတာ္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွစ္၄၀ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိပါဝင္ရန္ ေဘက်င္းသုိ႔ေရာက္ရွိ
• တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတရုတ္စီးပြား ေရးသံမွဴးဆုိ
• သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားအတြက္ "အခြင္႔အလမ္း တံခါး" ကုိ ဖြင္႔ေပး
• ၂၀၁၈ တရုတ္-အာဆီယံ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထုိေလ ဖုိရမ္ က်င္းပ ၿပီးစီး
• တရုတ္ အခြန္ေရးရာဌာနမ်ားသည္ အခြန္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး မူဝါဒကုိ ေလ႔လာမည္ ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ခံမည္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ဆင္႔တုိး ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္
• ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီသည္ တရုတ္နုိင္ငံက တတိယအၾကိမ္ နုိင္ငံ အလုိက္ လူ႔အခြင္႔အေရး စိစစ္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ အစီရင္ခံစာကုိ အတည္ျပဳ
• ပဥၥမ အၾကိမ္ နုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီး
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံေတာ္ မီးသတ္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔အား အလံ အပ္နွင္း၊ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
• တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ နိုင္ငံတကာကုန္ထုတ္စြမ္းအား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဖိုရမ္ ဖြင္႔လွစ္
• တရုတ္-အေမရိကန္ဆက္ဆံမႈနွင္႔ ပတ္သက္၍ ဝမ္ယိ ေျပာဆို
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း ကစ္ဇင္ဂါႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• လီေခ႔ခ်န္သည္၊ က်ဴးဘားနိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ဝန္ၾကီးမ်ားကြန္ဖရင္႔ ဥကၠ႒ ဒီအာဇ္ ကာနယ္လ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ က်ဴးဘားနိုင္ငံေခါင္းေဆာင္သစ္ ဒီအာဇ္ ကာနယ္လ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio