• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• စီးပြားကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆက္လက္တြန္းအားေပးမည္ဟု လီေခ့ခ်မ္ဆို
• တရုတ္-ကန္ဆက္ဆံမႈ ေရွ့သို႔ဆက္လက္ဖံြ႔ျဖိဳးမည္ဟု လီေခ့ခ်မ္ဆို
• ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ႔ေစေရးကို တရုတ္ျပည္အၿမဲစြဲကိုင္ထားမည္ဟု လီေခ့ခ်မ္ ဆို
• တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးက ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အေမရိကန္၏ လူ႔အခြင္႔အေရး မွတ္တမ္း ႏွင္႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အေမရိကန္၏ လူ႔အခြင္႔အေရးကုိ က်ဴးလြန္ထိပါးမႈ မွတ္တမ္းကုိ ထုတ္ျပန္
• ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္မ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးဥပေဒကို တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္မွ မဲမ်ားစြာျဖင္႔ အတည္ျပဳ
• တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အေရးႀကီး ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို တိုးပြားေစသည္ဟု အသီးသီး ေဖာ္ျပ
• ဘက္အသီးသီးတုိ႔အေနႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ အေျခအေနဖန္တီးသင္႔သည္ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ
• ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားနွင္႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင္႔မည္
• ဝမ္းယန္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝးတြင္ သတင္းရယူ ထုတ္လႊင္႔ေနေသာ မီဒီယာဝန္ထမ္းမ်ားအား ၾကည္႔ရႈအားေပး
• တရုတ္ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝး က်င္းပ ၿပီးစီး၊ ဝမ္းယန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
• ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းသည္ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရး အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ တရားဥပေဒ ဆိုင္ရာ က်ားကန္ေပးမႈ ေထာက္ပံ႔ေပးမည္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေအာက္ေျခအဆင္႔ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြး
• သမၼတဒူတာေတးသည္ ဒုတိယ အၾကိမ္Belt and Roadထိပ္သီးဖိုရမ္သုိ႔တက္ေရာက္ရန္ အတည္ျပဳျပီ
• အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီမွ်မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂူတယ္ရက္စ္ပန္ၾကား
• ကြမ္တုန္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုံတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ မကာအိုအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းေဆာင္ၾကဥ္းလာ
• တရုတ္ႏိုင္ငံ နန္နင္းျမိဳ႕ဆိုင္ရာ အာဆီယံ၆ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားသည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾက
• တရုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ျပည္လံုးဆုိင္ရာေကာ္မတီႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုး
• တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မူပုိင္ခြင္႔က်ဴးလြန္မႈဒဏ္ေငြကို မ်ားစြာတုိးျမွင္႔ၿပီး ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးမည္
• တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ျပီခဲ႔သည္႔ ၂လအတြင္း အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းမွ ပစၥည္း သန္းေပါင္း ၇၂၀၀ ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္ျပီးျဖစ္
• ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး တတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး က်င္းပ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio