• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိျပဳခ်က္ ၄၁၅၆ ကုိ လက္ခံ စိစစ္
• ထိုင္းဗီဇာစရိတ္မဲ႔စနစ္ အခ်ိန္တုိး
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လ်ဴယြင္ရွန္ ႏွင္႔ က်န္းေကာင္းလိတုိ႔ အသီးသီးပါဝင္
• ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပဲြအခမ္းအနား က်င္းပ
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝးသဘာပတိအဖြဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္
• တရားမဥပေဒ အေထြေထြ နည္းဥပေဒမူၾကမ္း ေနရာ ၁၂၆ ခု ျပင္ဆင္
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝးတတိယအၾကိမ္မ်ာက္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ
• တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔သည္ စက္မွုဇုန္ကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္မည္
• ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တရားမဥပေဒ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မူၾကမ္း ေဆြးေနြး
• ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းလြတ္လပ္စြာ သြားလာေရးကုိ အေမရိကန္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ဝါဒျဖန္႔သလဲ
• တရုတ္ ျပည္သူ႔ကြန္ရက္နွင္႔ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေနြးပဲြ က်င္းပ
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ စတုတၳအၾကိမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ
• လန္ခ်န္ျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာတရုတ္အတြင္းေရးမွဴးရံုးတည္ေထာင္
• စီးပြားကုန္သြယ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေအာင္ျမင္ မေအာင္ျမင္ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေသာ႔ခ်က္သည္ စီမံခန္႔ခဲြေရးျဖစ္ဟု SAIC ဥကၠ႒ဆို
• တ​ရား​မ​ဥ​ပ​ေဒ အ​ေထြ​ေထြ​စည္း​မ်ဥ္း​ခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခ်ီးက်ဴးၾက
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕၏ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရီွက်င္႔ဖိန္၊ လီေခ႔ခ်န္၊ က်န္းတယ္က်န္၊ လ်ဴယြင္ရွန္၊ ဝမ္ခ်ီရွန္၊ က်န္းေကာင္းလိ အသီးသီးပါဝင္
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝး တတိယအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး က်င္းပ
• ေတာင္ပင္လယ္ ျပႆနာကို အေရွ႕တိုင္း နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္လို
• ျမန္မာအခ်င္းပြားမႈဘက္မ်ားအပစ္အခတ္ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲရန္ တရုတ္ပန္ၾကား
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio