• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကေနဒါ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• စတုတၳ အၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔ အင္တာနက္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး
• ထိုင္း-ကြမ္ရွီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေရွ႔အလားအလာက်ယ္ျပန္႔သည္ဟု နန္နင္ဆိုင္ရာ ထိုင္း ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ဆို
• ကြမ္က်ိဳးျမိဳ႔သည္ IAB လုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေန
• ကြမ္က်ိဳးျမိဳ႔ regenerative ေဆးပညာနွင္႔ က်န္းမာေရး စမ္းသပ္ခန္း ဖြင္႔လွစ္
• ဖုိရွမ္းျမိဳ႔တြင္ သိပံၸနည္း ဆန္းသစ္မွုကုိ အားကုိးျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေပး
• ကမၻာ႔ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးတြင္ အင္တာနက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွု စကၠဴျပာစာတမ္း ထုတ္ျပန္
• ကမၻာ႔အင္တာနက္ အစည္အးေဝး၏ ဆင္းရဲမွု ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ဖုိရမ္ က်င္းပ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ နယ္ေျမ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မွုကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည္ဟု ကင္စြမ္ ဆုိ
• လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ လုိက္နာသင္႔ဟု ဝမ္ယိ ဆုိ
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံတကာ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆင္႔ျမင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဘရာဇီးႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရးပါတီခ်ီးက်ဴး
• ပထမအၾကိမ္ တရုတ္-လာအိုအဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖိုရမ္ က်င္းပ
• စြန္႔ေထာင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူ႔အင္အားတီဥကၠ႒၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု   
• စတုတၱ အၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ အစည္းအေဝးထံသုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ေပးပုိ႔ေသာ သဝဏ္လႊာကုိ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား ခ်ီးက်ဴး
• ဝမ္ဟုနင္သည္ ကမၻာ႔အင္တာနက္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနေသာ နုိင္ငံျခား ဧည္႔သည္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံတကာ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပီကင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္
• ကမၻာ႔ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးတြင္ Belt and Road ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ကမ္းလွမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံတကာ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆင္႔ျမင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ ျပီးစီး
• အင္တာနက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင္႔ေလးစားသင္႔ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ေဖာ္ျပ
• အင္တာနက္နည္လမ္းကို အထိေရာက္ဆံုးသံုးစြဲရန္ ဦးေဖျမင္႔ေျပာၾကား
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio