• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• "နုိင္ငံတကာ အမွတ္အသား အမည္စာရင္း -- နန္ကင္းလူသတ္မွုၾကီး မွတ္တမ္းတင္ဖုိင္" ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝ
• ၂၀၁၇ တရုတ္-အာဆီယံ သစ္သီးျမိဳ႔ေတာ္ အဆင္႔ျမင္႔ဖိုရမ္ က်င္းပ
• ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ "နွစ္ဖက္စလုံး ေခတၱယာယီ ရပ္စဲေရး အဆုိျပဳခ်က္"ကုိ စဥ္းစားရန္ တရုတ္ တုိက္တြန္း
• လာအိုႏွင့္ျမန္မာတို႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးမိတ္ဆက္ပဲြျပဳလုပ္
• လြန္ခဲ႔သည္႔ ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမွု ျပဳျပင္ေရးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု ထင္ရွား
• ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ နုိင္ငံတကာ တရုတ္ေရးရာပညာဖုိရမ္ က်င္းပ
• အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ဆက္သြယ္ေရးျဂိဳဟ္တုကုိ တရုတ္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္
• က်န္းမာေရး ပုိးလမ္းမၾကီး နုိင္ငံတကာဖုိရမ္ ဖြင္႔လွစ္
• ဝမ္ယိသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ ေျပာဆုိ
• တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင္႔ဟု ဝမ္ယိ ဆုိ
• ၂၀၁၈ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္၏ သံတမန္ေရးအေၾကာင္းကုိ ဝမ္ယိ ေျပာဆုိ
• အာဆီယံ မီဒီယာနွင္႔ အဆုိေတာ္မ်ား ၂၀၁၇ တရုတ္-အာဆီယံ သီခ်င္းပဲြေတာ္ကုိ ခ်ီးက်ဴး
• ပထမ အၾကိမ္ တရုတ္-ဥေရာပ ပင္လယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ က်င္းပ
• က်န္းေတက်န္းသည္  ေမာ္လဒုိက္ သမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• ၾသစေၾတးလ် ေခါင္းေဆာင္၏ စကားသည္ နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမွုကို ဆုိးဝါးစြာ ထိခုိက္ဟု ကင္စြမ္ ဆုိ
• ဖိလစ္ပုိင္နွင္႔ ထုိင္ဝမ္တုိ႔ အစုိးရခ်င္းသေဘာပါသည္႔စာတမ္း ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကုိ တရုတ္က အေရးဆုိ
• တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ခ်စ္ၾကည္ေရး သီခ်င္းပဲြေတာ္ က်င္းပ
• ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ နုိဝင္ဘာလအထိ တရုတ္ျပည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ၁၅ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ
• ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ျမစိမ္းေရာင္းလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ပဏာမအားျဖင္႔တည္ေထာင္
• ကြမ္ရွီးျပည္နယ္သည္ မေလးရွား-တရုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေရးပါသည္ဟု နန္နင္းျမိဳ႔ဆုိင္ရာ မေလးရွားေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ဆို
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio