• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္သည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုတြန္းအားေပး ျပီး လန္ဆန္-မဲေခါင္ေဒသတြင္းဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္အက်ိဳးေဆာင္
• လိက်န္႔စူးသည္လာအိုတိုင္းျပည္တည္ေထာင္ေရးတပ္ေပါင္းဗဟိုဥကၠ႒ေစစြန္ဖုန္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု
• တရုတ္-ပါကစၥတန္ စီပြားေရးစၾကႍထူေထာင္ေရးပါတီမ်ား ပါတီေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရး စနစ္ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀း ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပ
• ဝမ္ခ်ီဆန္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၊ ပါကစၥတန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးနွင္႔ အသီးသီး ေတြ႔ဆံု
• ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရုတ္-ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား မဟာဗ်ဴဟာ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္
• ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း HUAWEI တင္ထားေသာ မူပိုင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာပမာဏ ကမၻာ႔အမ်ားဆံုးျဖစ္
• သက္ရွိဘုရား ဝင္စားျခင္းအေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနွင္႔ ဘာသာေရး သတ္မွတ္ခ်က္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ လုိက္နာသင္႔သည္ဟု ကင္စြမ္ ဆုိ
• တရုတ္ တရားဥပေဒအသင္း အ႒မ အၾကိမ္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဘက္စုံ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မတီ သတၱမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ၾကီးမႉး က်င္းပ
• ဥေရာပ ၃ႏိုင္ငံ၏ ဥကၠ႒ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဥေရာပ၃ႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ တရုတ္ႏွင့္ ၃ ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဆက္ဆံမႈကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစမည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနကဆို
• တရုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံမႈ "ထြန္းလင္းခ်ိန္" ေရာက္ေနၿပီ
• တရုတ္ျပည္ပထမ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ပရဟိတရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း
• တရုတ္ႏွင္႔ဥေရာပအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဓိကေရစီးေၾကာင္းျဖစ္ျမဲျဖစ္ၿပီး အတူေအာင္ျခင္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဝမ္ယိဆုိ
• ပထမဆံုးအၾကိမ္ တရုတ္-ပါကစၥတန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ား မဟာဗ်ဴဟာေဆြးေႏြးပြဲကို ပီကင္းတြင္ က်င္းပ
• ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေက်ာင္းေနဖက္တုိ႔ဟာ အီတလီ ရြယ္တူမ်ားအား တရုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္ တာဝန္ဝတၱရား ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိပါတယ္။
• အာရွယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးပဲြကို တရုတ္က်င္းပမည္
• ရီွက်င္႔ဖိန္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ဝမ္ယိေျပာဆို
• တရုတ္ျပည္၏ လူ႔အခြင္႔အေရး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း၊ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈနွင္႔ သႏၷိ႒ာန္သည္ နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ အတည္ျပဳျခင္း ခံရသည္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား နုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ၊ အယူဝါဒ သင္တန္း ဆုိင္ရာ ဆရာ ဆရာမမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ၾကီးမႉးက်င္းပ
• အာရွယဥ္ေက်းမႈေဆြးေႏြးပြဲကို ေပက်င္း၌ က်င္းပမည္
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio