• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ တရုတ္-မေလးရွားဆက္ဆံမႈ တြန္းအားေပးမည္
• ပတ္ဂြမ္ေဟး ျဖဳတ္ခ်ခံ
• ယခုႏွစ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္သြားမည္ဟု တရုတ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ဆို
• အနာဂတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစ်းကြက္၏ အလားအလာကို တရုတ္ ဦးေဆာင္မည္ဟု ဂ်ီနီဗာ ႏိုင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပပဲြ ဥကၠ႒ဆို
• ေလထုအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရးတြင္ သိသာေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဟု တရုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနဆို
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး ဒုတိယအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္အေဝး က်င္းပ
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လီေခ႔ခ်န္၊ က်န္းတယ္က်န္၊ ယြိက်င္႔ရွိန္၊ ဝမ္ခ်ီရွန္၊ က်န္းေကာင္းလိ အသီးသီးပါဝင္
• ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ NPC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မည္
• အာဆီယံအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ေရးဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးမည္ဟု ဝမ္ယိေျပာဆို
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၊လီေခ႔ခ်န္၊က်န္းတယ္က်န္၊ယြိက်င္႔ရွိန္၊လ်ဴယြင္ရွန္၊က်န္းေကာင္း လိတုိ႔အသီးသီးပါဝင္
• ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပဥၥမအႀကိမ္အစည္းအေဝးဒုတိယအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ
• တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပ
• လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္ ေျပာၾကား
• "ကြမ္တံု-ေဟာင္ေကာင္-မတ္ေကာက္ပင္လယ္ေအာ္ၾကီးေဒသ"စီမံကိန္းအေပၚ ေဟာင္ေကာင္ကိုယ္စားလွယ္ ယံုၾကည္မႈအျပည္႔အဝရွိ
• လယ္သမားလုပ္သားမ်ားလုပ္ခအာမခံေငြစနစ္ကိုထိေရာက္စြာက်င္႔သံုးလိုသည္ဟု ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အဆိုျပဳ
• ယူနန္ျပည္နယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးသည္၊ OBOR စီမံကိန္းၾကီးတြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ၂၃.၇ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၊ လီေခ႔ခ်န္၊ယြိက်င္႔ရွိန္၊လ်ဴယြင္ရွန္၊ဝမ္ခ်ီရွန္တုိ႔ပါဝင္
• ဂ်ီဒီပီ ၆႕၅ရာခိုင္းႏႈန္း တိုးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု တရုတ္ အမ်ိဳးသား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဆို
• တရုတ္စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းေျခ တိုးတက္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လီေခ႔ခ်န္ ေျပာၾကား
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio