• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး တပ္မေတာ္နွင္႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၏ မ်က္နွာစုံညီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္
• ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိျပဳခ်က္ ၄၉၁ ရပ္ကုိ လက္ခံ ရရွိ
• တရုတ္နိုင္ငံဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားသံတမန္အရာရွိမ်ားသည္ ရွင္းက်န္းေဒသသို႔ လည္ပတ္ ၾကည္႔ရႈ
• တရုတ္ျပည္သည္ ျပည္ပတြင္ ပညာမူပိုင္ခြင္႔ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေထာက္ပံ႔ကူညီေရး စင္တာကို တည္ေထာင္ရန္ရွာၾကံ
• ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္
• ဥပေဒအရ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ NPC အစည္းအေဝးတြင္ အာရံုစိုက္
• ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္က သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမဧရိယာ ဟက္တာ၇သန္း ေက်ာ္ရွိျပီ
• အီတလီ စြမ္းအင္ပညာရွင္က တရုတ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ခ်ီးက်ဴး
• တရုတ္ဗဟုိမီဒီယာအုပ္စုသည္ အမ်ိဳးအစားသစ္အဓိကမီဒီယာျဖစ္ရန္ဖန္တီးေန
• တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး အဆင္႔ျမင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြဆုိင္ရာ နွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္
• တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိသည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာဗီယက္နမ္သံအမတ္ႀကီးဆို
• ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္မ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္မ်ား တရုတ္ျပည္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ ပုိမုိစိတ္ခ်ေစေၾကာင္းလီေဖးဆုိ
• 5G+4K - ဗဟုိမီဒီယာအုပ္စု၏ က႑စုံ မီဒီယာ ပလက္ေဖါင္းကုိ NPC၊ CPPCC အစည္းအေဝးတြင္ အသုံးျပဳေန
• ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔ မကာအိုသည္ အေရးႀကီး အခြင္႔ေကာင္းကို လက္မလႊတ္ဘဲ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကြမ္တုန္း-ေဟာင္ေကာင္-မကာအို ပင္လယ္ေကြ႔ ေဒသႀကီးကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္မည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔ မကာအိုမွ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆို
• ရွီက်င္႔ဖိန္၊လိက်န္႔ရွဴး၊ ဝမ္းယန္၊ ဝမ္ဟုနင္နွင္႔ ေက်ာက္လို႔ၾကည့္သည္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား၏ စိစစ္ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ အသီးသီး တက္ေရာက္
• NPC ႏွင့္ CPPCC ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးဦးသစ္လင္းအုန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ(၂)
• NPC ႏွင့္ CPPCC ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးဦးသစ္လင္းအုန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ(၁)
• တရုတ္-ကန္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ အဓိက အေရးၾကီး ေသာ႔ခ်က္က်သည္႔ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈရရွိျပီဟု တရုတ္ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ ဆုိ
• စက္ရံုအလုပ္ရံုျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို
• ဘက္စံု ပင္လယ္သမုဒၵရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ တိုက္တြန္းခ်က္ တင္ျပ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio