• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ ကြမ္က်ဴိးျမိဳ႔မွ စင္ကာပူသို႔ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည္႔ ေလယာဥ္လိုင္း အသစ္ဖြင္႔
• ကမၻာ႔ေတာင္ဖက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာလိပ္ ပထမအသုတ္ မဟာဘဲြ႔ရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရီွက်င္႔ဖိန္ စာျပန္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ပိုလန္ မီဒီယာအာရံုစိုက္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ရပ္လုံး ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး နုိင္ငံ ဘက္စုံ တည္ေဆာင္ေရး လမ္းသစ္ တက္လွမ္းရန္ ရွီက်င္႔ဖိန္ မွာၾကား
• တရုတ္သည္ မာလာဗီတိုက္စစ္ျပီးျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ထူေထာင္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္လိုဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနဆို
• တရုတ္သိပၸံပညာတံခြန္အသင္းႀကီးမွ ပညာရွင္မ်ား "လြန္ခဲ႔သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား" ျပပဲြကို ၾကည္႔ရႈ
• လူသားအတြက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အာဏာက်င္႔သံုးႏိုင္စြမ္း တိုးျမွင္႔ရန္ လိုအပ္
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အျပီးတြင္ ဦးေဆာင္ ၾကီးၾကပ္ေရး ဌာနမ်ားကုိ တုိးျဖည္႔ ထားရွိမည္
• တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးၾကပ္ေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္မည္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အားျဖည္႔မည္
• တရုတ္ျပည္သည္ ဘယ္ေတာ႔မွ ဗိုလ္က်မႈျပဳမည္ မဟုတ္သလို ခ်ဲ႕ထြင္မႈ ျပဳမည္လည္း မဟုတ္
• ထုိင္ဝမ္မွ မည္သည္႔ နုိင္ငံေရးပါတီ မဆုိ ၁၉၉၂ သေဘာတူညီမွုကုိ အသိအမွတ္ ျပဳမွ ျပည္မၾကီးနွင္႔ ေဆြးေႏြးနုိင္
• ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အစုိးရမ်ားႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ စနစ္ ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား လိုက္နာက်င္႔သံုးရန္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အားေပးေထာက္ခံ
• ယခု ရာစု အလယ္ပုိင္းတြင္ ကမၻာ႔ေရွ႔ေျပး တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ရမည္
• တရုတ္ျပည္သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ သာယာလွပေသာ တရုတ္ျပည္ တည္ေဆာက္ေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ေဆာင္ရြက္မည္
• တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္သစ္ အေတြးအေခၚ ထုတ္ျပန္
• အမ်ိဳးသား က႑စုံ ဆက္တုိက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မွု စနစ္ တင္ျပ
• ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရုတ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဆင္းရဲမႈ လံုးဝ ပေပ်ာက္ေစမည္
• တရုတ္ ကေလးမ်ားသည္ တရားမွ်တျပီး အရည္အေသြး ျမင္႔မားေသာ ပညာသင္ၾကားခြင္႔ ခံစားေန
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio