• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ စားသုံးမႈ မွန္မွန္တုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးမည္
• တရတ္ျပည္သည္ ထြန္းသစ္စလုပ္ငန္းမ်ားအရွိန္အဟုန္ႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအား ေပးျပီး ႏိုင္ငံတကာဆန္းသစ္တီထြင္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္မည္
• ထိုင္ဝမ္ျပည္နယ္ေကာရႊန္ျမိဳ႔ေတာ္ဝန္သည္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဦးေဆာင္ျပီး တရုတ္ျပည္မၾကီးသို႔ ခရီးလွည္႔လည္ရန္စီစဥ္
• တရုတ္ျပည္သည္ ယခုနွစ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားေငြရင္းဆဲြေဆာင္ေရးအခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးမည္(၇)
• တရုတ္ျပည္သည္ အတိုင္းအတာ ပိုမိုႀကီးမားစြာ အခြန္ေလွ်ာ႔မည္
• ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ဘ႑ာေရး လုိေငြျပမႈနွုန္းမွာ၂ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ ရွိမည္
• ၂၀၁၉ခုနွစ္ တရုတ္စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ ၆ ရာခိုင္နႈန္းမွ ၆.၅ ရာခိုင္နႈန္းအထိ ျဖစ္မည္
• တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ ဘက္စံုတုိးခ်ဲ႔ျပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးေငြျဖင္႔ လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀နီးပါး အသစ္ဖြင္႔လွစ္
• ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စီးပြါးေရးနွင္႔ လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဖၚေဆာင္
• တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္
• အနွစ္သာရက်တဲ႔ လက္ရာမ်ားနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးဖုိ႔ စဲြကုိင္ရမယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ ေနေသာ အနုပညာနွင္႔ လူမႈ သိပံၸပညာ ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• ၂၀၁၈ခုႏွစ္က တရုတ္ေက်ာက္​မီး​ေသြး​သတၱဳ​တြင္းအေရအတြက္သည္ ၅၈၀၀ခန္႔အထိေလ်ာ႔နည္းလာ
• တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ လူသန္း၇၀ အက်ိဳးရရွိေစၿပီး အခြန္ ယြမ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ေလွ်ာ႔ခ်
• တရုတ္ႏုိင္ငံ၏မမ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးစရိတ္သည္ အျခားႏုိင္ငံအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟုက်န္းယဲ႔ေဆြဆုိ
• တရုတ္ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ယန္းရီအေဆာင္ မြမ္း​မံျပီး ျပည္ပေရွး​ေဟာင္း​ယဥ္​ေက်း​မွု​ပစၥည္မ်ားျပသမည္
• ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝး ျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေဝးက်င္းပ
• ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ၄ သန္းေက်ာ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသားေန႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio