• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ခြ်မ္က်ိဳးျမိဳ႕မွ ကေမၻာဒီးယားသီဟာႏုဆိပ္ကမ္းသို႔ တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းမည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ဖြင့္လွစ္
• တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအနက္ အက်ိဳးရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင္႔္ဟု နီေပါႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး ေဖာင္ရာလ္ဆို
• စံခ်ိန္မီ ကုန္ပစၥည္းႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ NPC ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း
• တရုတ္ျပည္၏ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္က်ဳိးရလဒ္မ်ားစြာ ရရိွဟု လာအိုပညာရွင္ဆို
• အစုိးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဇာက္ခ် တုိးခ်ဲ႕ ျပဳလုပ္ေရး ဆုိင္ရာ က်ိဳးေၾကာင္းညီမွ်ခ်က္မ်ား ေပၚလြင္ေစသည္ဟု အစီရင္ခံစာ ေရးဆဲြေရး တာဝန္ခံ ဆုိ
• ေဂဟစနစ္ တည္ေထာင္ေရးကုိ စဲြစဲြျမဲျမဲ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အတြင္းမြန္ဂုိးျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္
• တရုတ္ အစုိးရက အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအား ေပးမယ္လုိ႔ ကတိျပဳ
• တရုတ္ႏွင္႔အေမရိကန္လုပ္ငန္းအဖဲြ႔တို႔သည္ ဆက္လက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနဟု တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆို
• ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးနွင္႔ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႕ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္သတင္းရယူ
• တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္၊ ၂၀၁၉ နုိင္ငံေရး စီမံကိန္း ထုတ္ျပန္
• တရုတ္ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတြင္ အာရံုစိုက္ဖြယ္ရာ မ်ားစြာ ရိွ
• ႏိုင္ငံျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ NPC ႏွင္႔ CPPCC ကို အာရံုစိုက္ေန
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ အဓိက နုိင္ငံၾကီးမ်ားနွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မႈနွင္႔ညွိနွုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔မည္
• တရုတ္ျပည္မၾကီးသည္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ
တုိးျမွင္႔မည္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္မႈနွင္႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈအဆင္ေျပေရးကုိ တြန္းအား ေပးမည္
• ယခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမႈဆဲြေဆာင္ရန္ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္မည္
• တရုတ္ျပည္သည္ အရပ္ဘက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈပတ္ဝန္းက်င္္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မည္
• ယခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျမစိမ္းေရာင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိတြန္းအားေပးမည္
• လီေခ႔ခ်န္က ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲသူဦးေရ ၁၀ သန္းထက္မနည္း ေလွ်ာ႔ခ်မည္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio