• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူဖလွယ္ေရး တုိးျမွင္႔ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အၾကား သိရွိနားလည္မႈ တိုးပြားေစေရး အတြက္ အေရးႀကီး နည္းလမ္း
• တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပင္မ မူေဘာင္ အေျခခံ အားျဖင္႔ ျဖစ္တည္လာ
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ား အစီရင္ခံစာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾက
• ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို သန္႔စင္၊ စက္မႈဇုန္ေဟာင္းျပန္လည္ ရွင္သန္ရန္ ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဆို
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပျခင္း အေပၚ ျမန္မာသမၼတဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပို႔
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အစီရင္ခံစာသည္အေမွ်ာ္အျမင္ရွိသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္သံအမတ္ၾကီးဆို
• တရုတ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ က်န္းမာေရး သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေလ႔လာ
• ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကုိ အာရုံစုိက္ေန
• အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မွုဘဝ အေပၚ တရုတ္ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္စိတ္ ျပည္႔ဝ
• တရုတ္ နုိင္ငံသည္ အင္တာနက္ နုိင္ငံၾကီး ထူေထာင္မွုကုိ အားျဖည္႔မည္
• လီေခ႔ခ်န္သည္ ကြမ္ရွီး ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံ ေကြ႔က်ိဳး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အစီရင္ခံစာ၏ အေတြးအေခၚသစ္၊ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သစ္၊ ေျပာပံုေျပာနည္းသစ္ႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္သစ္မ်ား
• အေရွ႔ေတာင္အာရွမီဒီယာမ်ား ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္၏အစီရင္ခံစာကို ခ်ီးက်ဴး
• တရုတ္ ကြမ္က်ဴိးျမိဳ႔မွ စင္ကာပူသို႔ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည္႔ ေလယာဥ္လိုင္း အသစ္ဖြင္႔
• ကမၻာ႔ေတာင္ဖက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာလိပ္ ပထမအသုတ္ မဟာဘဲြ႔ရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရီွက်င္႔ဖိန္ စာျပန္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ပိုလန္ မီဒီယာအာရံုစိုက္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ရပ္လုံး ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး နုိင္ငံ ဘက္စုံ တည္ေဆာင္ေရး လမ္းသစ္ တက္လွမ္းရန္ ရွီက်င္႔ဖိန္ မွာၾကား
• တရုတ္သည္ မာလာဗီတိုက္စစ္ျပီးျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ထူေထာင္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္လိုဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနဆို
• တရုတ္သိပၸံပညာတံခြန္အသင္းႀကီးမွ ပညာရွင္မ်ား "လြန္ခဲ႔သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား" ျပပဲြကို ၾကည္႔ရႈ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio