• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ကေမၻာဒီးယားဘုရင္ႏွင္႔မယ္ေတာ္တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိ
• ကြမ္တုန္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္သည္ "Belt&Road"တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အားေကာင္းစြာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳမည္
• တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ရွင္းက်န္းေဒသ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ အစြန္းေရာက္မႈ ဖ်က္ေရးနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရး အာမခံေပးေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္
• ပထမအသုတ္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးဆိုင္ရာ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး လက္မႈအလုပ္ရံုမ်ား ရွီးဇန္႔ေဒသတြင္ ထားရွိ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အီတလီ၊ မုိနာကုိနွင္႔ ျပင္သစ္သုိ႔ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္
• ေမာ္ေတာ္ကား၊မိခင္ႏွင္႔ကေလးသံုးပစၥည္းစသည္႔ျပည္တြင္းထုတ္စားသံုးပစၥည္းစံခ်ိန္မီွႏႈန္း မွာ ပ်မ္းမွ်စံခ်ိန္မွီႏႈန္းထက္ သိသာစြာ ျမင္႔မား
• "ရီွက်င္႔ဖိန္၏ က်င္႔တင္႔ဘဝအေၾကာင္း" စာအုပ္ ထုတ္ေဝ
• ေဟာင္ေကာင္ရွိ တရုတ္နုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနရုံးက၊ အေမရိကန္သည္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဟာင္ေကာင္ေရးရာနွင္႔ တရုတ္ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္စြက္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ဟု ဆုိ
• နယူးဇီလန္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါး၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နယူးဇီလန္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္အား ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔
• တရုတ္အစုိးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ ေနရာ ၈၃ ေနရာ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ "ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး" ဟူေသာ ေဝါဟာရ ၁၀၉ ၾကိမ္ ေပၚထြက္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခားကုန္သည္မ်ား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး ဥပေဒ ထုတ္ျပန္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး သႏၷိ႒ာန္ ျပသ
• တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အင္ဂ်င္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္၊ ေရွ႕အလားအလာ ေကာင္းမြန္
• ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္ စီးပြားေရး အနာဂတ္ေရး အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပ
• တရုတ္ႏွင္႔ဥေရာပသမဂၢဆက္ဆံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္သည္႔ အေရးအႀကီးဆံုးအေတြ႔အႀကံဳမွာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈတုိးျမွင္႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလီေခ႔ခ်န္ဆို
• ရပ္ကြက္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင္႔ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အဓိကထား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆုိ
• ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားအား တံခါးဖြင္႔ေရးမူဝါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ က်င္႔သံုးမည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ ဆုိ
• လူ႔အခြင္႔အေရးျပႆနာကုိ အသံုးျပဳျပီး တရုတ္ျပည္တြင္းေရးရာကုိ ဝင္စြက္ျခင္းမ်ား ရပ္စဲရန္ ကန္အား တရုတ္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္
• တရုတ္စီးပြားေရးသည္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးေက်ာက္ဆူး ကဲ႔သို႔ အစဥ္တစိုက္ျဖစ္ျမဲျဖစ္မည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ ဆို
• ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအစိုးရသည္ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ လူ႔အခြင္႔အေရးအစီရင္ခံစာကို ရည္ရြယ္ျပီး တံု႔ျပန္ေျပာၾကား
• ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဦးစားေပးမူဝါဒထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင္႔ ေရလက္ၾကားနွစ္ဖက္ကမ္းတို႔ အတူဖြ႔ံျဖိဳး ေစရန္ က်ားကန္ေပးလိုေၾကာင္း လီေခ႔ခ်န္ ဆို
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio