• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• အေမရိကန္ႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္မည္ဟု ဝမ္ယိဆို
• ဝမ္ယိႏွင္႔ တီလာစြန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
• အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကို ယန္က်ယ္ခ်ီ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္
• ဒူတာတယ္သည္၊ ဝမ္းယန္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအစည္းအေဝး လီေခ႔ခ်န္ဦးစီးက်င္းပ
• ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတြင္ လီေခ႔ခ်န္ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ရဝမ္ဒါနိုင္ငံသမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ဂ်ပန္ စစ္သေဘၤာ ေတာင္ပင္လယ္သုိ႔ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မွုအေၾကာင္း တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝးမွ အစိုးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳ
• စစ္ေအးကာလအေတြးအေခၚအရ ဘက္လုိက္မွုမ်ိဳး မျမင္လုိဟု လီေခ႔ခ်န္ ဆုိ
• တရုတ္သည္ အာဆီယံနွင္႔ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး တုိင္းတာစစ္ေဆးမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ဦးစားေပး
• ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပ
• တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးသည္႔ အေရးႀကီးေသာအင္းအားျဖစ္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆို
• လီေခ႔ခ်န္သည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ျပႆနာ ေျပာဆုိ
• လီေခ႔ခ်န္သည္ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမွုအေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ျမင္လုိ
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိ္င္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိ္င္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး
• တရုတ္ တရားမဥပေဒ အေထြေထြနည္းဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ
• ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးႏွင္႔ ဝမ္ယိက ေတြ႔ဆံု
• OBOR နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးထိပ္သီးဖိုရမ္ နိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္ ၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကမည္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio