• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• လီေခ႔ခ်န္သည္ အာဖရိက သုံးနုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေဆရွဲ ၊ဘီနင္၊ဂီနီ၊လစ္ဗ်ား၊မာလာဝီသမၼတႏွင္႔ အသီးသီးေတြ႔ဆံု
• တရုတ္ျပည္သည္ ေဂဟစနစ္ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြေရးစြမ္းရည္ ေခတ္မီေစေရးကို တြန္းအားေပးမည္
• တရုတ္ျပည္သည္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒ ကို သတၱမအႀကိမ္ ျပဳျပင္
• ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အျငင္း​အ​ခုံမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ေျဖရွင္းေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ရန္ လီေခ႔ခ်န္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအမိန္႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုး
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အာဖရိကတိုက္ႏွင္႔ ကမၻာ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးဟု ကူတာရက္စ္ဆို
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္႔ အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ရီွက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံု
• အေရွ႔အာရွစြမ္းအင္သစ္ဖိုရမ္ႏွင္႔တရုတ္-အာဆီယံစြမ္းအင္သစ္ဖိုရမ္ကို က်င္းပ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဆီရာလီယြန္နိုင္ငံသမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
• ၈ၾကိိမ္ေျမာက္ ပီကင္းရွမ္းဆန္း-ဖိုရမ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည္
• တရုတ္ႏို္င္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင္႔မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံမႈတြန္းအားေပးျပီး အတူဖံြ႔ျဖိဳးရန္ တိုးျမွင္႔လို
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ ဝန္ၾကီးအဆင္႔ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပမည္
• ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ကုတ္ဒီဗြားသမၼတဝါတာရာေတြ႔ဆံု
• လာအိုႏွင့္ တရုတ္ခ်မ္ရွားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာ ပ်ိဳးေထာင္ေရး တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အသက္ေမႊးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးစံခ်ိန္ကို လက္တြဲေလ့လာ
• ဝမ္ယိသည္၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဌာန ဒု ဝန္ၾကီး Takeo Akiba နွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ တ႐ုတ္အိုဗာစီးႏွင္႔ တ႐ုတ္အိုဗာစီး၏ အိမ္သူအိမ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေဘက်င္း၌ ဖြင္႔လွစ္
• ဘယ္မွာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝးေလွ်ာက္လွမ္းသည္ျဖစ္ေစ လံုျခံဳခ်မ္းေျမ႕ ျခင္းသည္ ဇာတိကေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔၏ အႀကီးဆံုး တမ္းတစရာ ထာဝစဥ္ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
• ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြသည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး လက္ေတြ႔က်စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္
• နုိင္ငံတကာမိသားစုၾကီးသည္ ရခုိင္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ကူညီမႈမ်ား ေပးသင္႔သည္ဟု ဟြာခၽြင္ယဥ္ ဆုိ
• ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ကန္မွ အခြန္တုိးေကာက္မႈသည္ ေစ်းကြက္သေဘာတရားကုိ ေက်ာခုိင္း ေဖာက္ဖ်က္ျပီး ကန္စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစမည္ဟု ပညာရွင္ ဆုိ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SearchYYMMDD  
   Webradio