• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• အေမရိကန္သည္ ထုိင္ဝမ္နွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာကုိ သင္႔ေလ်ာ္စြာ ကုိင္တြယ္ရန္ တရုတ္ ေမွ်ာ္လင္႔
• ေတာင္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မွုကုိ လက္တဲြ ထိန္းသိမ္းလုိဟု တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ
• လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
• ေခတ္သစ္ လုိအပ္ခ်က္နွင္႔အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုကုိ တြန္းအားေပးရန္ ရွီက်င္႔ဖိန္ မွာၾကား
• လမ္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ နုိင္ငံတကာ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ
• က်န္းေကာလိနွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား သမၼတတုိ႔ တရုတ္-ေတာင္ကုိးရီးယား ကုန္သြယ္ေရး ဖုိရမ္ တက္ေရာက္
• အေမရိကန္နွင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးေရးဘက္တြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ တုိးတက္မွု ရရွိနုိင္ရန္ တရုတ္ ေမွ်ာ္လင္႔
• နုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင္႔အေရး လုပ္ငန္း တုိးျမွင္႔၊ လူသား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ တည္ေထာင္
• ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲႏွင္႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကူမင္း သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ မိတ္ဆက္ပြဲ ပီကင္းတြင္က်င္းပ
• တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္၏ နန္ကင္းလူသတ္မွုၾကီးတြင္ ေသဆုံးသူမ်ား ပူေဇာ္ပဲြ က်င္းပ
• ၂၀၁၇ခုႏွစ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာပဲြေတာ္ကို ရွစ္ေဆာင္ပဏၰား၌ က်င္းပ
• တရုတ္ျပည္၏ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ရွင္သန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္ဟု McKinsey ဆို
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ကမၻာ႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္တရုတဘာသာစကားသင္ေက်ာင္းညီလာခံ က်င္းပ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ နန္ကင္းလူသတ္မွုၾကီး ေသဆုံးသူမ်ား ပူေဇာ္ပဲြ ျပဳလုပ္
• ယန္က်ယ္ခ်ီသည္၊ ကန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• ထရန္႔၏ လကမၻာကို ျပန္တက္ေရးစီမံကိန္းကို တရုတ္ႏို္င္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက တံု႔ျပန္
• လာမည္႔နွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ နုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မွုသည္ အရွိန္ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္ တုိးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္း
• မူေဂ်အင္၏ တရုတ္ခရီးစဥ္သည္ နွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု ျပန္လည္ ပုံမွန္ တုိးတက္ေစဖုိ႔ တြန္းအားေပးနုိင္ရန္ တရုတ္ ေမွ်ာ္လင္႔
• ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမွုကုိ တရုတ္ ေထာက္ခံ
• "နုိင္ငံတကာ အမွတ္အသား အမည္စာရင္း -- နန္ကင္းလူသတ္မွုၾကီး မွတ္တမ္းတင္ဖုိင္" ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SearchYYMMDD  
   Webradio