• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ လက္ေတြ႔ က်င္႔သံုးေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင္႔ႀကီးၾကပ္ေရးကို အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္
• တရုတ္ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တုိးခ်ဲ႔မည္
• ညီလာခံ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ Negative list of market access စနစ္ကို ဘက္စံု က်င္႔သံုးမည္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေက်းလက္ ရွင္သန္ေရး ဗ်ဴဟာကုိ က်င္႔သုံးမည္
• တရုတ္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး အခ်ိန္ဇယားရွိ
• တရုတ္ျပည္၏ အဓိက လူမႈေရး ပဋိပကၡ ေျပာင္းလဲလာ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျပီ
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါ၏ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခအေန ျဖစ္တည္ခိုင္မာလာ
• လြန္ခဲ႔သည္႔ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ က႑စုံ သံတမန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
• ၿပီးခဲ႔သည့္ ၅ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္တြင္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္သူ ဦးေရ သန္း ၆၀ေက်ာ္ရွိ
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ အေရးၾကီး တုိးတက္မွုမ်ားရရွိ
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပ
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ ဖြင္႔လွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိ အဖဲြ႔ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ ျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝး က်င္းပ
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ ၇ရက္ၾကာ က်င္းပမည္၊ ပါတီ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္
• ၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီးပြားေရး ဖိုရမ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို မကာအိုတြင္ က်င္းပ
• နန္နင္း-က်ံဳးကြမ္းဆြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး စံနမူနာ ျပသမႈ အေျခခံစခန္းမွ ကုမၸဏီမ်ား အာဆီယံသို႔ ဝင္ေရာက္
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ အနာဂတ္ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေရးႀကီး စီမံကိန္း ခ်မွတ္မည္
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံနွင္႔ ပတ္သက္ ျပီး မေလးရွားပညာရွင္ေျပာဆို
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SearchYYMMDD  
   Webradio