• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ရာမာဖိုစာထံ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ 2018/02/17
• ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပးရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ 2018/02/15
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားအား နွစ္သစ္ နွုတ္ခြန္းဆက္သ 2018/02/15
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို အားေပး ၾကည္႔ရႈ 2018/02/14
• 

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈ

 2018/02/13
• ရုရွားသမၼတထံသုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔ 2018/02/13
• စီခၽြမ္းျပည္နယ္ဆုိင္ရာတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ရွီက်င္႔ဖိန္အားေပးၾကည္႔ရႈ 2018/02/13
• ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ လီေခ႔ခ်န္တုိ႔ နယ္သာလန္ဘုရင္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2018/02/08
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ 2018/02/07
• ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔မာတာေရလာ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ အခ်င္းခ်င္းေပးပို႔ 2018/02/03
• အာဆီယံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီးသစ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ တာဝန္ခန္႔အပ္ 2018/01/30
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ဘက္စုံ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး ၾကီးမွဴးက်င္းပ 2018/01/24
• ရွီက်င္ဖိန္သည္၊ ထရန္႔နွင္႔ ဖုန္းဆက္ 2018/01/17
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ မူဂ်ယ္အင္နွင္႔ ဖုန္းဆက္ 2018/01/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ျဗိတိန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကင္ေမရြန္းနွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2018/01/12
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ဥေရာပနွင္႔ ေဘာ္လတစ္ပင္လယ္နုိင္ငံမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2018/01/11
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပင္သစ္ သမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2018/01/09
   Webradio