• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္နဲ႔ သူ႔အေဖ

(GMT+08:00) 2018-06-17 16:11:44

ရွီက်င္႔ဖိန္ရဲ႕ ရုံးခန္းထဲမွာ ထားရွိတဲ႔ ဓါတ္ပံုေတြမွာ ရွီက်င္႔ဖိန္၊ ဘီးတပ္ထိုင္ခံုေပၚမွာ ထိုင္တဲ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ရဲ႕ အေဖ၊ ရွီက်င္႔ဖိန္ရဲ႕ ဇနီးနဲ႔ သူ႔သမီး အတူတူ လမ္းေလွ်ာက္စဥ္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ရွိတယ္။ ရွီက်င္႔ဖိန္ဟာ သင္႔ျမတ္ေကာင္းမြန္တဲ႔ မိသားစုတစ္ခုမွာ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာတယ္။ ရွီက်င္႔ဖိန္ အသက္၁ႏွစ္ အရြယ္သာရွိတဲ႔ အခါမွာ သူ႔အေမရဲ႕ ရံုးခန္းနဲ႔ အိမ္ရာ အရမ္းေဝးလို႔ သူ႔ကို မျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ႏိုင္တဲ႔ အတြက္ ႏို႔ျဖတ္ခဲ႔တဲ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ကို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ဖို႔ သူ႔အေဖ ရွီက်ံဳ႕ရႊင္းမွာ ထားရွိခဲ႔တယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ရွီက်ံဳ႕ရႊင္းဟာ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လို႔ အလုပ္မ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကေလးထိန္းကို မခန္႔ထားဘဲ သူ႔အားလပ္ခ်ိန္မွာ ကေလး ၄ေယာက္ကို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ ေလ႔ရွိတယ္။ ရွီက်ံဳ႕ရႊင္ဟာ ကေလးမ်ား အတြက္ ေရခ်ိဳးေပး၊ အဝတ္ေလွ်ာ္တယ္။ သူဟာ အဲဒါေတြကို မိသားစုဘဝ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အျဖစ္ သေဘာထားတယ္။ ဒါေၾကာင္႔မို႔လို႔ ရွီက်ံဳ႕ရႊင္းဟာ ကေလးမ်ားနဲ႔ အတူကစားၾကတဲ႔ အခါတိုင္းမွာ အင္မတန္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္တယ္။

ရွီက်ံဳ႕ရႊင္းဟာ ကေလးမ်ားကို အရမ္းခ်စ္ေပမဲ႔ ေျခေမြးမီးမေလာင္ လက္ေမြးမီး မေလာင္ လံုးဝ မလုပ္ဘူး။ သူဟာ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာတဲ႔ ေနထိုင္မႈ ဘဝကို စဲြကိုင္ၿပီး ၿခိဳးၿခံေခၽြတာမႈကို သူ႔ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားေပးတယ္။ ရွီက်ံဳ႕ရႊင္းရဲ႕ ဝံစီကံနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ကာယကံနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ သြန္သင္ ပညာေပးျခင္းေၾကာင္႔ မိသားစု အေပၚ တန္ဖိုးထားျခင္းနဲ႔ မိဘာအား ဝတ္ေၾကေအာင္ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း အပါအဝင္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရိုးရာ အက်င္႔စာရိတၱေတြဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ႔တယ္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္ ရွီက်ံဳ႕ရႊင္း အသက္ ၈၈ႏွစ္ အရြယ္ ေမြးေန႔မွာ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္တဲ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္က သူ႔အေဖဆီကို စာတစ္ေစာင္ ေရးသားရာ အေဖရွီက်ံဳ႕ရႊင္းရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ထိန္လင္းတဲ႔ မီးတစ္လံုးရွိသလို မွန္ကန္တဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ကို ထာဝရ စဲြကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေဖဆီမွ ႀကီးမား ေတာင္႔တင္းတဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားေတြ ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပတယ္။

   Webradio