• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အေတြးအေခၚသစ္ကုိ လက္ေတြ႔က်က် ေဖၚေဆာင္ရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-06-15 10:25:59

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ ခ်င္းေတာင္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ ၿပီးေနာက္၊ ခ်င္းေတာင္၊ ေဝးဟုိင္၊ ယန္ထုိင္၊ ၾကည္နန္ စသည္႔ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ၾကည္႔ရွဳရာ၌ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အေတြးအေခၚသစ္ကုိ လက္ေတြ႔က်က် ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စန္းတုံးျပည္နယ္ ၾကည္နန္ျမိဳ႔ရွိ အဆင္႔ျမင္႔ သိပံၸနည္းပညာဇုန္၌ လုပ္ငန္း စစ္ေရး ၾကည္႔ရႈရာတြင္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ အေျခခံကုိ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး အေပၚ ထားရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားပါသည္။

၁၄ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္း စန္းတုံးျပည္နယ္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ ၾကားနာ ရာ၌ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ျပည္သူလူထု၏ ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးျမွင္႔ေရးသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ အရင္းခံ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio