• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• က်န္းဒယ္က်န္းသည္၊ ဖိလစ္ပိုင္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017YY05MM22DD
• Belt and Road နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈထိပ္သီးဖိုရမ္ေအာင္ျမင္ျခင္း ဂရိသမၼတ ဂုဏ္ျပဳ 2017YY05MM22DD
• Belt and Road ထိပ္သီး ဖိုရမ္ ဦးစီးက်င္းပျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ တာဝန္ယူတတ္ျခင္း ကို ျပဆိုဟု တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနဆို 2017YY05MM18DD
• Belt and Road ထိပ္သီး ဖိုရမ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စင္ကာပူ ပညာရွင္မ်ား ေလ႔လာ 2017YY05MM18DD
• Belt and Road ထိပ္သီး ဖိုရမ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရုရွား မ်ားစြာ ခ်ီးက်ဴး 2017YY05MM18DD
• လ်ဴယန္တုန္းသည္၊ ကုလေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017YY05MM18DD
• လီေခ႔ခ်န္သည္၊ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017YY05MM17DD
• တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ၏ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ 2017YY05MM16DD
• Belt and road စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးကေမွ်ာ္လင့္ 2017YY05MM16DD
• Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖုိရမ္ က်င္းပျပီးစီး 2017YY05MM16DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ Belt and Road ထိပ္သီးဖုိရမ္ စားပဲြဝုိင္း အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 2017YY05MM16DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံက Belt and Road တစ္ေလွ်ာက္ရွိႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ႏွင္႔ ေငြရင္းဆြဲေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အားျဖည္႔ျပဳလုပ္မည္ 2017YY05MM15DD
• Belt and Roadႏွင္႔ ညီညြတ္ေစၿပီး အာဆီယံ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး အရွိန္ျမွင္႔ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားဆို 2017YY05MM15DD
• ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာကမၻာႀကီးကို တည္ေဆာက္ေရးသည္ Belt and Road စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္ဟု ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆို 2017YY05MM15DD
• လီေခ႔ခ်န္ႏွင္႔ ပူတင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 2017YY05MM15DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ အင္ဒို သမၼတ ဂ်ိဳကိုနွင္႔ေတြ႔ဆံု 2017YY05MM15DD
• Belt and Road နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ထိပ္သီးဖုိရမ္ မူဝါဒ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးက်င္းပ 2017YY05MM15DD
• Belt and Road တတ္သိပညာရွင္မ်ား ကူးလူးဖလွယ္ေရး အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY05MM15DD
• Belt and Road အေျခခံ အေဆာက္အဦ ဆက္သြယ္မွု တြန္းအားေပးေရး အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီမွုမ်ား ရရွိ 2017YY05MM15DD
• Belt and Road တည္ေဆာက္ရန္မွာ အနာဂတ္ကုိ ေရွးရွဳေသာ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ 2017YY05MM15DD
• အာဆီယံ သံအမတ္ၾကီးမ်ားသည္ ဆုိရုိးစကားမ်ားျဖင္႔ Belt and Road ကုိ ရွင္းျပ 2017YY05MM14DD
• Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖုိရမ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္ 2017YY05MM14DD
• Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္သည္၊ ဆက္တိုက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု FAO ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ဆို 2017YY05MM14DD
• လီေခ႔ခ်န္သည္၊ မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ေတြ႔ဆံု 2017YY05MM14DD
• လီေခ႔ခ်န္သည္၊ လာအိုနိုင္ငံ ဥကၠ႒နွင္႔ေတြ႔ဆံု 2017YY05MM14DD
• Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္နွင္႔ ဆက္ႏြယ္ရန္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားေမွ်ာ္လင္႔ 2017YY05MM14DD
• လ်ဴယန္တုန္းသည္ ကုလ ယူနက္စကုိအဖဲြ႔ ဒါရုိက္တာခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017YY05MM14DD
• Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ ဖြင္႔လွစ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 2017YY05MM14DD
• Belt and Roadသည္ ဂလိုဘယ္လိုင္ေဇးရွင္း ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေရးႀကီး တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္မည္ဟု ခ်ီလီ သံအမတ္ႀကီးဆို 2017YY05MM13DD
• Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အယ္လေဘးနီးယား တရားဝင္ ပါဝင္မည္ 2017YY05MM13DD
1  2  3  
   Webradio