• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း တရုတ္ ေက်းလက္ေနသူ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ 2018YY12MM14DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး ျပဳလုပ္သည္႔ နွစ္ ၄၀ အတြင္း တရုတ္ လူ႔အခြင္႔အေရးလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ စကၠျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္ 2018YY12MM12DD
• တရုတ္နွင္႔ ဆားဗီးယားမီဒီယာမ်ားသည္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖင္႔ မွတ္​တမ္း​တင္​ ဗြီ​ဒီ​ယိုကားကို ပူးတြဲရိုက္ကူး 2018YY12MM10DD
• တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္း နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြကုိ ကင္ညာရွိ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ား က်င္းပ 2018YY12MM10DD
• ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ႕တဲ႔ေဒသမွ ခ်မ္းသာတဲ႔ ေဒသသုိ႔ အိမ္ေျပာင္းနည္းဟာ ဆင္းရဲသူ မ်ားစြာ အက်ိဳးခံစားေစရတယ္ 2018YY12MM06DD
• ၾသစေၾတးလ်ရိွ ဖူက်န႔္ကုန္သည္မ်ား၏ လုပ္ငန္းထူေထာင္ေရးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ 2018YY11MM26DD
• ေဟာင္ေကာင္ေဒသဆုိင္ရာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရံုးသည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းေရးႏွစ္ ၄၀ ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္ open day လႈပ္ရွားမႈက်င္းပ 2018YY11MM25DD
• တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး နွစ္ ၄၀ ျပည္႔နွင္႔ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြကုိ စပိန္၌ က်င္းပ 2018YY11MM24DD
• တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွစ္၄၀အတြင္း တရုတ္ဘာသာစကားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 2018YY11MM20DD
• "တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္၄၀ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အနားကပံုႏွိပ္" ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ေဘက်င္း၌ က်င္းပ 2018YY11MM19DD
• (၁၁)လ (၁၁) ရက္ ေစ်းဝယ္ပဲြေတာ္ ၁၀ နွစ္ ျပည္႔ၿပီ 2018YY11MM12DD
• ေဆြရွိအန္သည္ ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိနယ္ပယ္အသီးသီး ႏုိင္ငံေတာ္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွစ္၄၀ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိပါဝင္ရန္ ေဘက်င္းသုိ႔ေရာက္ရွိ 2018YY11MM11DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတရုတ္စီးပြား ေရးသံမွဴးဆုိ 2018YY11MM11DD
• အျမန္ေခ်ာပုိ႔သမားပမာဏလ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္၍ တရုတ္ E-shopping ကို တြန္းအားေပး 2018YY10MM10DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးသည္ တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခန္းက႑သစ္ ဖြင္႔လွစ္ေပးဟု တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမဏီသံအမတ္ႀကီးေဟာင္းဆို 2018YY08MM23DD
• အေသးစား ကုမၸဏီမ်ား ေငြရင္းရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လီေခ႔ခ်န္ စီမံျဖန္႔ခ်ထား 2018YY08MM23DD
• အေသးစားကုမၸဏီမ်ားအား ေငြေၾကးလုပ္ငန္းဌာနမ်ား ေခ်းေငြ ပိုမိုထုတ္ေပးရန္ တရုတ္ဗဟိုဘဏ္တြန္းအားေပးမည္ 2018YY08MM22DD
• က်ဴးရွန္းဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္မွ အႀကီးဆံုးေသာ ပင္လယ္ျပင္ ဓာဆ္ဆီသြင္းစခန္းႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္ ျဖစ္လာ 2018YY08MM16DD
• နုိင္ငံတုိင္း ကုိယ္႔နုိင္ငံရဲ႕ ရုပ္ရွင္ကား အစဥ္အလာကုိ ရွာေဖြေနတယ္လုိ႔ ဂ်ာမဏီ ရုပ္ရွင္ သမား တစ္ဦး ဆုိ 2018YY08MM16DD
• ျမစ္ေခ်ာင္း-ပင္လယ္ တိုက္ရိုက္ ဆိုက္ေရာက္ေသာသေဘၤာ 2018YY08MM15DD
• ပန္ဒါဝက္ဝံလို ရွားပါးၿပီး တန္ဖိုးရိွလွတဲ႔ ယန္စီျမစ္ငါးႀကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 2018YY08MM14DD
• 3D ပံုႏိွပ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္ 2018YY08MM13DD
• ယန္က်ဴးၿမိဳ႕ ပန္းပုအႏုပညာ 2018YY08MM13DD
• ယခင္က အမိႈက္ပံု၊ ယခု စိုစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္ 2018YY08MM13DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မုခ်သြားၾကည္႔ပါဟု ဘယ္လ္ဂ်ီယံျပည္ေထာင္စုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘရက္ခ္ဆုိ 2018YY08MM13DD
• အင္တာနက္မွာ ေဟာ႔လာေနတဲ႔ စာအုပ္ဆုိင္မ်ား 2018YY08MM13DD
• နန္ကင္းျမိဳ႔ က်ာက်န္ျမစ္ ျမစ္ေရ ညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ 2018YY08MM13DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဆိုရွယ္လစ္ တရုတ္ျပည္အတြက္ ရွင္သန္မႈႏွင္႔ ေရွ႕အလားအလာ မ်ားစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနမွ ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ 2018YY08MM12DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္သစ္ တရုတ္ျပည္ အတြက္ လမ္ညႊန္မႈသစ္ေပး 2018YY07MM20DD
• တရုတ္ျပည္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္႔ ႏွစ္(၄၀)အတြင္းရရွိခဲ႔သည္႔ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အီရန္ပညာရွင္မ်ား ခ်ီးက်ဴး 2018YY06MM12DD
1  2  
   Webradio