• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• အျမန္ေခ်ာပုိ႔သမားပမာဏလ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္၍ တရုတ္ E-shopping ကို တြန္းအားေပး 2018YY10MM10DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးသည္ တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခန္းက႑သစ္ ဖြင္႔လွစ္ေပးဟု တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမဏီသံအမတ္ႀကီးေဟာင္းဆို 2018YY08MM23DD
• အေသးစား ကုမၸဏီမ်ား ေငြရင္းရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လီေခ႔ခ်န္ စီမံျဖန္႔ခ်ထား 2018YY08MM23DD
• အေသးစားကုမၸဏီမ်ားအား ေငြေၾကးလုပ္ငန္းဌာနမ်ား ေခ်းေငြ ပိုမိုထုတ္ေပးရန္ တရုတ္ဗဟိုဘဏ္တြန္းအားေပးမည္ 2018YY08MM22DD
• က်ဴးရွန္းဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္မွ အႀကီးဆံုးေသာ ပင္လယ္ျပင္ ဓာဆ္ဆီသြင္းစခန္းႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္ ျဖစ္လာ 2018YY08MM16DD
• နုိင္ငံတုိင္း ကုိယ္႔နုိင္ငံရဲ႕ ရုပ္ရွင္ကား အစဥ္အလာကုိ ရွာေဖြေနတယ္လုိ႔ ဂ်ာမဏီ ရုပ္ရွင္ သမား တစ္ဦး ဆုိ 2018YY08MM16DD
• ျမစ္ေခ်ာင္း-ပင္လယ္ တိုက္ရိုက္ ဆိုက္ေရာက္ေသာသေဘၤာ 2018YY08MM15DD
• ပန္ဒါဝက္ဝံလို ရွားပါးၿပီး တန္ဖိုးရိွလွတဲ႔ ယန္စီျမစ္ငါးႀကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 2018YY08MM14DD
• 3D ပံုႏိွပ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္ 2018YY08MM13DD
• ယန္က်ဴးၿမိဳ႕ ပန္းပုအႏုပညာ 2018YY08MM13DD
• ယခင္က အမိႈက္ပံု၊ ယခု စိုစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္ 2018YY08MM13DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မုခ်သြားၾကည္႔ပါဟု ဘယ္လ္ဂ်ီယံျပည္ေထာင္စုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘရက္ခ္ဆုိ 2018YY08MM13DD
• အင္တာနက္မွာ ေဟာ႔လာေနတဲ႔ စာအုပ္ဆုိင္မ်ား 2018YY08MM13DD
• နန္ကင္းျမိဳ႔ က်ာက်န္ျမစ္ ျမစ္ေရ ညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ 2018YY08MM13DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဆိုရွယ္လစ္ တရုတ္ျပည္အတြက္ ရွင္သန္မႈႏွင္႔ ေရွ႕အလားအလာ မ်ားစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနမွ ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ 2018YY08MM12DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္သစ္ တရုတ္ျပည္ အတြက္ လမ္ညႊန္မႈသစ္ေပး 2018YY07MM20DD
• တရုတ္ျပည္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္႔ ႏွစ္(၄၀)အတြင္းရရွိခဲ႔သည္႔ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အီရန္ပညာရွင္မ်ား ခ်ီးက်ဴး 2018YY06MM12DD
• တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီသည္ ဘုရာဇီး၌ ဘီယာဒီ ဓါတ္ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္မည္ 2018YY06MM04DD
• ကြမ္တုံးျပည္နယ္ တုံးကြမ္ျမိဳ႔၏ Spallation Neutron Source 2018YY06MM01DD
• ကြမ္တုံးျပည္နယ္၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 2018YY05MM31DD
• ကြမ္တုန္းျပည္နယ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး 2018YY05MM30DD
• ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း 2018YY05MM28DD
• ကြမ္တုန္း၊ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိ ပင္လယ္ေကြ႔ႀကီးေဒသသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ားပံ႔ပိုး 2018YY05MM27DD
• ယေန႔ တံငါရြာ 2018YY05MM25DD
• ရွင္က်င္႔ၿမိဳ႕"အသက္ဘဏ္" 2018YY05MM24DD
• သိပံၸနည္းပညာ ဆန္းသစ္ျခင္းသည္ ရွင္က်င္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေန 2018YY05MM23DD
• လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀တြင္း ရွင္က်င္႔ တံငါရြာ တစ္ခု၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 2018YY05MM22DD
   Webradio