• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ နုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပဲြ ပီကင္း၌ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-12-29 09:27:18

တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ နုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ေကာ္မတီဝင္၊ ဗဟုိ နုိင္ငံျခားေရးရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီရုံး ဥကၠ႒ ယန္က်ယ္ခ်ီသည္ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယန္က်ယ္ခ်ီက၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ နွစ္ ၄၀ အတြင္း၊ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ အားေကာင္းေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔၊ တရုတ္နုိင္ငံ၏ နုိင္ငံတကာဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္႔ ျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီး ေပးသည္႔အျပင္၊ ကမၻာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးနွင္႔ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအား ေပးေရးအတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ေက်ာ႔)

   Webradio