• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံဟာ စီမံကိန္းေျမပုံအတုိင္း ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန

(GMT+08:00) 2018-12-22 09:57:47

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းဟာ ေက်းလက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကေန စတင္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ကေန ၂၀၁၈ ခုနွစ္အထိ တရုတ္ နုိင္ငံဟာ "လယ္သမားမ်ား ကန္ထရုိက္ယူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စနစ္" အပါအဝင္ ေက်းလက္ေဒသ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ ေဖၚေဆာင္ ခဲ႔ၿပီး၊ အဲဒီ စီမံကိန္းမ်ားကေတာ႔ ေက်းလက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေဂဟစနစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈနဲ႔ ေနထုိင္မႈဘဝ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္းဟာ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔က စတင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔ဟာ အစတုန္းက နုိင္ငံျခား ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေခ်ာကုိင္ လုပ္ေဆာင္တာကေန ယေန႔ နုိင္ငံတကာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးနဲ႔ အဆင္႔ျမင္႔ သိပံၸနည္းပညာ သုေတသန ျပဳလုပ္ေရး ဗဟုိခ်က္မ အျဖစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ျမိဳ႔ျပ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ နွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာျမင္႔တဲ႔ တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင္႔ေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ရသေျမာက္တဲ႔ အခန္းက႑ နွစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္စဥ္ အတြင္း တရုတ္ အစုိးရဟာ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ျဖစ္တဲ႔ တရုတ္ အမ်ိဳးသား စီးပြါးေရးနဲ႔ လူမႈေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ငါးနွစ္စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ နုိင္ငံေတာ္နဲ႔ လူမႈေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ေပးၿပီး၊ ဒီလုိနဲ႔ တစ္ျပည္လုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းကုိ မွန္မွန္ တုိးတက္လာေအာင္ အာမခံခ်က္ ေပးနုိင္ခဲ႔တယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေအာက္တုိဘာလက က်င္းပခဲ႔တဲ႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံး ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးမွာ၊ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္မွာ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေထာင္ဖုိ႔၊ ၂၀၃၅ ခုနွစ္မွာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးကုိ အေျခခံအားျဖင္႔ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ တည္ေထာင္ဖုိ႔၊ ဒီရာစု အလယ္ပုိင္းမွာ ခ်မ္းသာၿပီး ဒီမုိကေရစီက်ေသာ၊ ယဥ္ေက်းၿပီး သင္႔ျမတ္ေဖၚေရြေသာ သာယာ လွပသည္႔ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံၾကီး ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

တရုတ္နုိင္ငံဟာ နွစ္ ၄၀ ၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီး စီးပြါးေရး ပ်က္ျပဳန္း ခုနီး အေျခအေနကေန ယေန႔ ကမၻာ႔ ဒုတိယ အၾကီးဆုံး စီးပြါးေရးအုပ္စု အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေထာင္နုိင္ခဲ႔တဲ႔ အဓိက အေၾကာင္းရင္းဟာ စီမံကိန္းေျမပုံ အတုိင္း ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ ဦးလည္မသုန္ တြန္းအား ေပးေနျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ (ေက်ာ႔)

   Webradio