• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈကို ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပးမည္ဟု တရုတ္ဆို

(GMT+08:00) 2018-12-31 16:40:31

ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀ျပည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀အတြင္း တရုတ္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းသည္ တံခါးပိတ္ထားျခင္းမွ တံခါးဖြင္႔ထားျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာၿပီး အတိုုင္းအတာလည္း မ်ားစြာ ႀကီးမားလာေၾကာင္း၊ တရုတ္ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းဌာနမွ အရာရွိမ်ားက ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈကို ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပးၿပီး အနာဂတ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင္႔ ေငြရင္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပား သည့္တံခါးဖြင္႔မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ က်င္းသံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခင္က ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

 

   Webradio