• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံသည္ comprehensive bonded ဇုန္ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တုိးျမွင္႔မည္

(GMT+08:00) 2019-01-11 09:41:22

တရုတ္နုိင္ငံသည္ မၾကာမီတြင္ comprehensive bonded ဇုန္ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ တံခါးဖြင္႔ေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ တုိးျမွင္႔ေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာတမ္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္ ၂၁ ရပ္ကုိ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္နုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္း ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္သည္နွင္႔ အမွ်၊ comprehensive bonded ဇုန္ အပါအဝင္ အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ား အထူး ၾကပ္မတ္ေရးဇုန္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေရွ႕တန္းေျပး ဇုန္ေနရာနွင္႔ ကုန္ပစၥည္း အေခ်ာကုိင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုစည္းရာ ဇုန္ေနရာ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ comprehensive bonded ဇုန္သည္ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေရႊေျပာင္းျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြါးေရး ညွိနွုိင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအားေပးျခင္း၊ နုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ တုိးျမွင္႔ျခင္းနွင္႔ အလုပ္အကုိင္ေနရာမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔အတြက္ အေရးၾကီး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ (ေက်ာ႔)

   Webradio