• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏုိင္ငံတံခါးဖြင္႔ေရးသည္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ား ပံ႔ပိုးမည္ဟုကင္ညာပညာရွင္ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-12-29 12:52:33

၂၀၁၈ခုႏွစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တံခါးဖြင္႔ေရးႏွင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က်င္႔သံုးသည္႔ ႏွစ္ ၄၀ ျပည္႔ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္-အာဖရိကကုန္သြယ္မႈ အဆက္မျပတ္တုိးတက္လာျခင္းႏွင္႔အမွ် တရုတ္နည္းလမ္းသည္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ပံ႔ပုိးေပးခဲ႔ပါသည္။တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တံခါးဖြင္႔ေရးႏွင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေျပာင္းလဲ၍ မရေၾကာင္း၊ တရုတ္တံခါးဖြင္႔ေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ား ပံ႔ပုိးေပးခဲ႔ေၾကာင္း ကင္ညာပညာရွင္ စတီးဗင္ အိမ္ဒယ္ဂ္ဝါက ေျပာၾကားသည္။

   Webradio