• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ CPCအၿပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေရွ႔အလားအလာ 2017YY11MM06DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္ေရး တိုးျမွင္႔ျခင္း အဖဲြ႔ က်င္းပ 2017YY11MM05DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရ ေလ႔လာေရးႏွင္႔ က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ 2017YY11MM05DD
• တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚ အေလး ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေပၚ လိုအပ္မႈ ပိုမ်ားလာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆို 2017YY10MM31DD
• 

တရုတ္ျပည္ မျဖစ္စဖူး ခိုင္မာသည့္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးေနဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို

 2017YY10MM31DD
• အရည္အေသြးႏွင္႔ တြင္က်ယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရးသည္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေလးထားခ်က္ ျဖစ္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆို 2017YY10MM30DD
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY10MM30DD
• တရုတ္ ဗဟုိလုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အေၾကာင္း ေလ႔လာ 2017YY10MM30DD
• ယူက်င္႔ရွင္းသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားအဖဲြ႔ အစည္းအေဝး ၾကီးမွဴး 2017YY10MM29DD
• က်န္းေတက်န္းသည္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားအဖဲြ႔ အစည္းအေဝး ၾကီးမွဴး 2017YY10MM29DD
• တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားအဖဲြ႔ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY10MM29DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ သင္ယူ ေလ႔လာေရး အစည္းအေဝး ၾကီးမွဴး 2017YY10MM29DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY10MM28DD
• တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ခ်မ္ဝမ္႔ခၽြမ္ကို ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ 2017YY10MM27DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္အား တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ထပ္မံ အေရြးခံရျခင္း အေပၚ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 2017YY10MM27DD
• အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ္႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ခရီးလွည္လည္မည္ 2017YY10MM27DD
• ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ Belt and Road ထည္႔သြင္းေရးသားျခင္းသည္၊ လူသား မ်ားကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားအင္သစ္သြင္းေပး 2017YY10MM27DD
• ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္၊ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အခြင္႔အခါေကာင္းဖန္တီးေပးမည္ဟု အာဆီယံ အလႊာေပါင္းစံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ခံယူၾက 2017YY10MM27DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ ပါတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပဳျပင္ၿပီး ေခတ္သစ္ လမ္းညႊန္ေရး အေတြးအေခၚကို သတ္မွတ္ 2017YY10MM26DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း ဆိုင္ရာ သီးျခား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပ 2017YY10MM26DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ရွီက်င့္ဖိန္အေရြးခံျခင္း၊ နိုင္ငံနွင္႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းေဖာ္ျပၾက 2017YY10MM26DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထိုင္းအင္တာနက္ သံုးစဲြသူမ်ား ေျပာၾကား 2017YY10MM26DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ ပညာရွင္ဆို 2017YY10MM26DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုႏွင့္ ထိုင္ဝမ္မီဒီယာတို႔ မ်ားစြာခ်ီးက်ဴး 2017YY10MM26DD
• ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ထရန္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ 2017YY10MM26DD
• ဗီယက္နမ္ႏွင့္လာအိုသို႔ ဥကၠ႒ရွီက်င့္ဖိန္၏အထူးသံတမန္ စြန္႔ေထာက ခရီးလွည့္လည္မည္ 2017YY10MM26DD
• အႀကိမ္သစ္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တရုတ္ျပည္ အေပၚ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ အျပည့္အဝရွိ 2017YY10MM25DD
• ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံႀကီး သံတမန္ေရး၌ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ား ရရွိမည္ဟု တရုတ္ဆို 2017YY10MM25DD
• နားၾကားသည္ထက္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိျခင္းသည္ပုိမုိ ခုိင္လုံသည္ဟု ဆုိရုိးစကား ရွိေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို 2017YY10MM25DD
• သမုိင္းကုိ ျပည္သူမ်ား ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ျပီးရွိသမွ် အားလုံး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို 2017YY10MM25DD
1  2  3  4  5  6  
   Webradio