• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ဗဟုိလုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အေၾကာင္း ေလ႔လာ

(GMT+08:00) 2017-10-30 09:54:38

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကုိ မၾကာမီက က်င္းပ ျပီးစီး ခဲ႔ပါသည္။

ယခုရက္မ်ားတြင္ တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းနွင္႔ တာတမန္ လုပ္ငန္း ဝန္ၾကီးဌာန၊ စက္မွုနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ လုံျခံဳေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ နုိင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးနွင္႔ မိသားစု စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္၊ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢ အပါအဝင္ တရုတ္ ဗဟုိဌာနမ်ား၊ ျပည္သူ႔ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ႔လာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio