• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-10-30 10:26:41

ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔က ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္၊ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီ ဗဟုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာက္ေလ႔ၾကည္႔သည္ အစည္းအေဝးကုိ ၾကီးမွဴးက်င္းပျပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္၊ ေက်ာက္ေလ႔ၾကည္႔က၊ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ေပးအပ္ေသာ အေရးၾကီး နုိင္ငံေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု မွာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio