• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အရည္အေသြးႏွင္႔ တြင္က်ယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရးသည္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေလးထားခ်က္ ျဖစ္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆို

(GMT+08:00) 2017-10-30 15:29:03

"တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ကမၻာ"ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ တရုတ္ စီးပြားေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ၌တင္ျပေသာ ေခတ္မီေရး စီးပြားေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အေပၚ ၄င္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားသည္ အာရံုစိုက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔က အရည္အေသြးႏွင္႔ တြင္က်ယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရးသည္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေလးထားခ်က္ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအား တြန္းအားေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကို နက္ရိႈင္းစြာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ကာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးနယ္ပယ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တြန္းအားေပးသင္႔ သည္ဟု ယူဆၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio