• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚ အေလး ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေပၚ လိုအပ္မႈ ပိုမ်ားလာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆို

(GMT+08:00) 2017-10-31 13:43:16

တရုတ္ စီးပြားေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း အေဝးကို မၾကာခင္က ပီကင္းတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ား သည္ "တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ကမၻာ"ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔က တရုတ္ စီးပြားေရးသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဆင္႔ကာလသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေပၚ လိုအပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္ ဟုစီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေခတ္မီေသာ စီးပြားေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို တင္ျပထားၿပီး တရုတ္ စီးပြားေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အဆင္႔ကာလမွ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဆင္႔ကာလသို႔ ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ ေခတ္မီေသာ စီးပြားေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို  အေရးတႀကီး လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ေခတ္မီေသာ စီးပြားေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ တရုတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

 

   Webradio