• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ မျဖစ္စဖူး ခိုင္မာသည့္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးေနဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို

(GMT+08:00) 2017-10-31 13:41:39

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုလ ၃၀ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ခ်င္းဟြာ တကၠသိုလ္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပညာ ေကာလိပ္ အႀကံေပး ေကာ္မတီမွ ပင္လယ္ရပ္ျခား ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႔ တရုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။ ၄င္းေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေပၚလ္စြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဟန္ရီ ေပၚလ္စြန္၊ blackstone ကုမၸဏီအုပ္စု ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ စတယ္ဖင္ ရွ္ဝါဆ္မန္၊ APPLE ကုမၸဏီ CEO တစ္မ္ ကြတ္ႏွင္႔ FACEBOOKကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူႏွင္႔ CEO မားက္ ဇက္ကာဘတ္စသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ေသာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသည္ အေရးႀကီးသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင္႔ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ မျဖစ္စဖူး ခုိင္မာသည့္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးေနၿပီး တံခါးဖြင္႔မႈျဖင္႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဆက္လက္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ျပည္သည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျပတ္သားစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခ အေနမ်ိဳးတြင္ ျပည္ပသုိ႔ တံခါးဖြင္႔ေရး မူဝါဒကို စဲြကိုင္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ တံခါးဖြင္႔ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ဦးလည္မသုန္ စဲြကိုင္က်င္႔သံုးကာ တံခါးဖြင္႔မႈအဆင္႔ကို အဆက္မျပတ္ တိုးျမင္႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio