• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိ အဖဲြ႔ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY10MM18DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ ၇ရက္ၾကာ က်င္းပမည္၊ ပါတီ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ 2017YY10MM17DD
• အ​နာ​ဂတ္တြင္ တရုတ္ျပည္၌ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ စီးပြားေရးအခြင္႔ခါရွိမည္ဟု ပင္လယ္ရပ္ျခား ေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားကုန္သည္မ်ားခံယူၾက 2017YY10MM14DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ အၿပီးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ပိုမို ရွင္သန္၊ ထူးကဲေကာင္းမြန္မည္ဟု ထိုင္းဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးအရာရွိဆို 2017YY10MM09DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္ ဟူဟိုေဟာက္ၿမိဳ႕ မိဘမဲ႔ကေလးႏွင္႔ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ ေရးဌာနကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ 2017YY09MM22DD
• တရုတ္ျပည္သည္၊ ျမန္မာအစိုးရအား ရဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း 2017YY09MM21DD
• က်န္းေတက်န္းသည္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင္႔နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017YY09MM08DD
   Webradio