• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြး ခံရျခင္းကုိ နုိင္ငံနွင္႔ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေထာမနာ ျပဳ

(GMT+08:00) 2017-10-28 09:50:38

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြး ခံရျခင္းကုိ နုိင္ငံနွင္႔ နုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဝမ္ေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပုိ႔ၾကျပီး ေထာမနာ ျပဳၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ျမန္မာ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဒီမုိကေရစီအင္အားပါတီ ဥကၠ႒၊  ျမန္မာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒနွင္႔ အထူးေရးရာ အကဲျဖတ္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း အပါအဝင္ ျမန္မာ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာမ်ားကုိ ေပးပုိခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio