• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္ ဟူဟိုေဟာက္ၿမိဳ႕ မိဘမဲ႔ကေလးႏွင္႔ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ ေရးဌာနကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00) 2017-09-22 19:17:17

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အတြင္းမြန္ဂိုး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ဟူဟိုေဟာက္ ၿမိဳ႕ မိဘမဲ႔ကေလးႏွင္႔ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာနကို သြားေရာက္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ၾကည့္ရႈခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ဟူဟိုေဟာက္ၿမိဳ႕ မိဘမဲ႔ကေလးႏွင္႔ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဌာနကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ေဒသတစ္ခုလံုးတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး မိဘမဲ႔ကေလးႏွင္႔ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာန ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မႈ ခံေနေသာ ကေလးဦးေရမွာ ၂၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၃ႏွစ္က အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ လာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းသည္ ၄င္းဌာနက ဝန္ထမ္းအားလံုး အတြက္ အားတက္စရာေကာင္းေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၄င္းဌာန၏ သင္ယူေလ႔လာေရး၊ ေနထိုင္မႈႏွင္႔ နာလန္ထေစေရး အေျခအေန တစ္ဆင္႔တိုး ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio