• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိ္င္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး
More>>
• အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ တရုတ္ ကူညီပံ႔ပိုးမႈေပး
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝးမွ အစိုးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳ
• တရုတ္သည္ အာဆီယံနွင္႔ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး တုိင္းတာစစ္ေဆးမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ဦးစားေပး
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင္႔ေရးကို တုိးျဖည္႔မည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆုိ
• ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပ
More>>


• ၂၀၁၇ခုႏွစ္အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္က တင္သြင္းေနစဥ္

• တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒က်န္းဒယ္က်န္းက အစည္းအေဝးကို ၾကီးမွဴးက်င္းပ

• ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့က်န္၏အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကိုဂရုတစိုက္ၾကားနာေနသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

• အစည္းအေဝးက်င္းပရာေနရာ၌ သတင္းေထာက္ယူေနၾကသည့္မီဒီယာမ်ား

• PLAတူရိယာအဖဲြ႔

• အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မတ္တပ္ရပ္ျပီးအတူတူဆိုၾက

• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္NPC ၅ၾကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္

• စီအာအိုင္ဒုဌာနမွဴးထ်န္ယြိဟုန္က အသံလႊင့္ရာေနရာကိုၾကည့္ရႈေနစဥ္

• အစည္းအေဝးက်င္းပေနသည့္ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီး

• တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ား

• အစည္းအေဝးစာရြက္စာတမ္းေတြျပင္ဆင္ထားသည္။

• တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္းမေဆာင္ၾကီးသို႔ဝင္လာသည္။
More>>