• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ခုႏွစ္အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္က တင္သြင္းေနစဥ္

တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒က်န္းဒယ္က်န္းက အစည္းအေဝးကို ၾကီးမွဴးက်င္းပ

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့က်န္၏အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကိုဂရုတစိုက္ၾကားနာေနသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အစည္းအေဝးက်င္းပရာေနရာ၌ သတင္းေထာက္ယူေနၾကသည့္မီဒီယာမ်ား

PLAတူရိယာအဖဲြ႔

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မတ္တပ္ရပ္ျပီးအတူတူဆိုၾက

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္NPC ၅ၾကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္

စီအာအိုင္ဒုဌာနမွဴးထ်န္ယြိဟုန္က အသံလႊင့္ရာေနရာကိုၾကည့္ရႈေနစဥ္

အစည္းအေဝးက်င္းပေနသည့္ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီး

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အစည္းအေဝးစာရြက္စာတမ္းေတြျပင္ဆင္ထားသည္။

တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္းမေဆာင္ၾကီးသို႔ဝင္လာသည္။

အစည္းအေဝးတုိုက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ေနတဲ႔စီအာအိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား

တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဥကၠ႒ရွီက်င့္ဖိန္႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပရာေနရာ


တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝး ယေန႔ ဖြင္႔လွစ္

၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ NPC ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီ

တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပ
   Webradio