• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္းမေဆာင္ၾကီးသို႔ဝင္လာသည္။

(GMT+08:00) 2017-03-05 08:53:36

   Webradio