• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒က်န္းဒယ္က်န္းက အစည္းအေဝးကို ၾကီးမွဴးက်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-03-05 10:01:37

   Webradio