• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝးမွ အစိုးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳ

(GMT+08:00) 2017-03-16 14:53:23

      ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝး တြင္ တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က တင္သြင္းသည္႔ အစိုးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို နာၾကားစိစစ္ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ လြန္ခဲ႔သည္႔တစ္နွစ္ အတြင္း နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အျပည္႔အဝအတည္ျပဳခဲ႔ျပီး၊ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္သြင္းသည္႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္ အေထြေထြလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ရည္မွန္းခ်က္၊အဓိက လုပ္ငန္း တာဝန္၊ မူဝါဒနွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလိုက္ျပီး၊ ယင္းအစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

   Webradio