• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင္႔ေရးကို တုိးျဖည္႔မည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆုိ

(GMT+08:00) 2017-03-16 10:11:53

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔သည္။ အစည္းအေဝးအျပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရုတ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

လီေခ႔ခ်န္က၊ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးသည္ အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ ေနျပီး ကမၻာ႔စီးပြါးေရး တုိးတက္မွုအေပၚ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္နွုန္းမွာ နိမ္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ဂလုိဘုိင္လစ္ေဇးရွင္ ျဖစ္စဥ္ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႔၌ အခက္အခဲမ်ားနွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး ဂလုိဘုိင္ေစေဇးရွင္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္နွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ေထာက္ခံရန္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ လီေခ႔ခ်န္က၊ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိပါက တရုတ္နုိင္ငံသည္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္းျဖင္႔ ဂလုိဘုိင္လစ္ေဇးရွင္ ျဖစ္စဥ္၌ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

လီေခ႔ခ်န္က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ၄ နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး လည္ပတ္မွုသည္ တရားနည္းလမ္းက်သည္႔ ေဘာင္အတြင္း၌ ရွိျပီး တေလွ်ာက္လုံးဆုိသလုိ အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း၊ ယင္း ၄ နွစ္အတြင္း ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ ေနရာသစ္ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ တုိးလာပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္အဖုိ႔ ဖြ႔ံျဖိဳးမွု မရွိျခင္းမွသာ အၾကီးဆုံးေသာ အနၱရာယ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio